KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ

Lista wstępnych wyników prac Komisji Oceny Wniosków w projekcie „Przedsiębiorczy niepełnosprawni”

30 - 05 - 2014
Na stronie Fundacji Aktywizacja znajduje się lista wstępnych wyników prac Komisji Oceny Wniosków w projekcie Przedsiębiorczy niepełnosprawni. Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest Partnerem realizowanego projektu.   Lista przedstawia punktację osób, które złożyły wnioski o przyznanie wsparcia finansowego oraz wsparcia finansowego pomostowego. Informujemy, że są to wyniki wstępne, które mogą ulec zmianie po przeprowadzeniu procedury odwoławczej.   Termin składania odwołań mija w dniu 3 czerwca 2014 r. (do godz.16:00)   Link: http://aktywizacja.org.pl/images/Aktualnosci/Profesjonalni/wst%C4%99pna_lista_os%C3%B3b_zakwalifikowanych.pdf
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.