KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WI臉CEJ
Nowy konkurs NCBiR – Inicjatywa CORNET
2015-06-30

艁贸dzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza przedsi臋biorc贸w do wzi臋cia udzia艂u w nowym konkursie Narodowego Centrum Bada艅 i Rozwoju w ramach Inicjatywy CORNET(ang. COllective Research NETworking). G艂贸wnym celem programu jest promowanie 艣cis艂ej wsp贸艂pracy pomi臋dzy zaanga偶owanymi podmiotami narodowymi/regionalnymi (ministerstwami i agencjami) oraz stwarzanie mo偶liwo艣ci finansowania, ze 藕r贸de艂 publicznych (narodowych/regionalnych), bada艅 na potrzeby konkretnych bran偶 przemys艂owych.

Badania na potrzeby danej bran偶y (ang. Collective Research) s膮 badaniami przeprowadzanymi na u偶ytek szerokiej grupy przedsi臋biorstw, w szczeg贸lno艣ci ma艂ych i聽艣rednich (M艢P). Badania s膮 inicjowane przez zrzeszenia firm i cz臋sto przeprowadzane przez wyspecjalizowane jednostki naukowe dzia艂aj膮ce na rzecz konkretnego sektora przemys艂owego.

Zakres bada艅 bran偶owych zwi膮zany jest cz臋sto z przygotowaniem i rozwojem norm technicznych i standard贸w. Badania bran偶owe mog膮 tak偶e obejmowa膰 prace zmierzaj膮ce do otrzymania udoskonalonych materia艂贸w lub proces贸w o szerokim zastosowaniu w przemy艣le.

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽

Program adresowany jest do zrzesze艅 bran偶owych grupuj膮cych ma艂e i 艣rednie przedsi臋biorstwa (np. izby gospodarcze, klastry itp.) posiadaj膮cych osobowo艣膰 prawn膮 i siedzib臋 na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (zgodnie z聽definicj膮 z聽art. 37, ust 1 pkt 8 ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Bada艅 i聽Rozwoju).

Dofinansowanie:

Przedmiotem dofinansowania s膮 koszty realizacji zada艅 mi臋dzynarodowego projektu badawczego wykonywane przez stron臋 polsk膮 (zrzeszenie bran偶owe i jednostk臋 naukow膮).

Maksymalny poziom dofinansowania udzielonego zrzeszeniu na realizacj臋 projektu w ramach Inicjatywy CORNET wynosi:

  • do 100% w przypadku koszt贸w wykonania prac badawczych realizowanych przez jednostk臋 naukow膮;
  • do 85% w przypadku pozosta艂ych koszt贸w realizacji projektu ponoszonych przez zrzeszenie.

Dodatkowe informacje dotycz膮ce Inicjatywy CORNET mo偶na znale藕膰 na stronie mi臋dzynarodowej projektu:

http://www.cornet-era.net/.

Kontakt:

Informacji dotycz膮cych Inicjatywy CORNET w NCBR udzielaj膮:

Joanna Makocka

tel. +48 22 39 07聽233

tel. kom.: +48 519 684 989

e-mail: joanna.makocka@ncbr.gov.pl

Adam Ka藕mierczak

tel.: + 48 22 39 07 244
tel. kom.: +48 515 061 551
e-mail: adam.kazmierczak@ncbr.gov.pl

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpocz臋ciu dzia艂alno艣ci gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsi臋biorc贸w na badania i rozw贸j, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorz膮du Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne po偶yczki oraz por臋czenia dla M艢P, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatk贸w inwestycyjnych na terenie woj. 艂贸dzkiego.