KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Nowy projekt w ramach Działania 6.2 PO KL już wkrótce
2013-07-24

W związku z ogłoszeniem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi listy rankingowej Działania 6.2 PO KL z przyjemnością informujemy, iż Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. będzie realizować kolejny projekt dla osób chcących założyć działalność gospodarczą pn. „Złota 30tka”.

 

W ramach projektu uczestnicy otrzymają wsparcie obejmujące:

      szkolenia oraz doradztwo z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (część obowiązkowa),

      wsparcie finansowe w postaci bezzwrotnej dotacji do wysokości 30 000,00 PLN,

      wsparcie pomostowe podstawowe oraz przedłużone do wysokości 1 600,00 PLN/ miesięcznie

 

Informujemy, że projekt będzie realizowany od 1 października 2013 roku. Informacja o rozpoczęciu rekrutacji uczestników zostanie zamieszczona na stronie www.larr.lodz.pl.

 

Projekt skierowany będzie do osób do 30 roku życia:

           zamieszkałych na terenie woj. łódzkiego,

           bezrobotnych/nieaktywnych zawodowe (w tym uczących się, z wykluczeniem studentów studiów dziennych),

           zamierzających założyć własną działalność gospodarczą.

 

Nie może być uczestnikiem projektu osoba, która otrzymała wcześniej wsparcie finansowe na uruchomienie lub prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (w szczególności w ramach innego projektu realizowanego w Działaniu 6. 2 lub Poddziałaniu 8.1.2).

 

Projekt „Złota 30tka” realizowany będzie przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2.

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.