KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WI臉CEJ
O 艁ARR

艁贸dzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. to instytucja otoczenia biznesu 艣wiadcz膮ca swoim klientom us艂ugi obejmuj膮ce m.in.

  • przygotowywanie wniosk贸w aplikacyjnych o fundusze na rozw贸j dzia艂alno艣ci przedsi臋biorstw,
  • opracowywanie dokument贸w strategicznych dla jednostek samorz膮du terytorialnego,
  • wsparcie w zakresie eksportu/ importu, organizacja misji gospodarczych,
  • fundusze po偶yczkowe dla mikro, ma艂ych i 艣rednich przedsi臋biorstw.

W latach 2007-2013 w ramach dzia艂alno艣ci Regionalnej Instytucji Finansuj膮cej wdro偶yli艣my projekty o warto艣ci ok. 1 miliarda z艂 na rzecz biznesu w wojew贸dztwie 艂贸dzkim. Od 2011 r. 艁ARR wsp贸艂pracuje z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w roli po艣rednika finansowego 聽w ramach inicjatywy JEREMIE. Dysponuj膮c funduszami po偶yczkowymi udzielamy mikro, 聽ma艂ym i 艣rednim przedsi臋biorstwom wsparcia poza dotacyjnego w formie niskooprocentowanych po偶yczek 聽i por臋cze艅. Nasz system warto艣ci opiera si臋 na wiarygodno艣ci, zaufaniu, odpowiedzialno艣ci 聽oraz profesjonalnym i zaanga偶owanym zespole. Nasz膮 ambicj膮 jest aby 艁ARR S.A. by艂a miejscem rozwoju ka偶dego przedsi臋biorcy, biznesu czy inicjatywy gospodarczej. 艁贸dzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 聽nie dzia艂a dla zysku, a wszelkie nadwy偶ki finansowe przeznacza na cele statutowe. W zwi膮zku z powy偶szym wyst臋puje jako instytucja otoczenia biznesu (IOB), wspieraj膮ca rozw贸j gospodarczy wojew贸dztwa 艂贸dzkiego.

 

 

Zarz膮d Sp贸艂ki

Prezes Zarz膮du: Przemys艂aw Andrzejak
Wiceprezes Zarz膮du: Agnieszka First

 

Rada Nadzorcza

Grzegorz Mackiewicz聽– Przewodnicz膮cy

Krzysztof Habura聽– Wiceprzewodnicz膮cy

Stanis艂aw Cuba艂a – Cz艂onek聽

Jakub Go藕dzikowski – Cz艂onek

Sylwester Krych – Cz艂onek聽

 

 

Dane rejestrowe

REGON: 470569240

KRS: 0000059880 S膮d Rejonowy dla 艁odzi-艢r贸dmie艣cia w 艁odzi,

XX Wydzia艂 Krajowego Rejestru S膮dowego

Numer NIP: 725-000-55-74

 

Akcjonariusze

Wojew贸dztwo 艁贸dzkie: 98,28%

Powiat Zdu艅skowolski: 1,68%

Pozostali akcjonariusze: 0,04%

 

Dane finansowe

Kapita艂 zak艂adowy: 23 200聽000,00 z艂

Aktywa (31.12.2015 r.): 100 182 512,57聽z艂

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpocz臋ciu dzia艂alno艣ci gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsi臋biorc贸w na badania i rozw贸j, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorz膮du Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne po偶yczki oraz por臋czenia dla M艢P, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatk贸w inwestycyjnych na terenie woj. 艂贸dzkiego.