KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Obsługa w sieradzkim magistracie ma być komfortowa
2010-02-26

Sieradzanie mają być obsługiwani w magistracie bardziej komfortowo. To dzięki unijnemu projektowi „Akademia urzędnik”, który rusza od początku marca. Jego organizatorem jest Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego, która zdobyła na realizację pomysłu 1 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego, a do udziału przystąpił Sieradz i Radomsko.

Szkolenia urzędników po- trwają do końca roku. Weźmie w nich udział ponad 250 osób z obu urzędów. Każdy będzie uczestniczył w zajęciach dostosowanych tematycznie do zajmowanego stanowiska. Planowane są m.in. warsztaty dotyczące standardów obsługi osobistej i telefonicznej, odpowiedniego reagowania na potrzeby interesantów czy radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Szkolenia obejmą również naukę języka migowego. Grupa urzędników przejdzie też kurs angielskiego. Część zajęć będzie poświęcona praktycznym aspektom przepisów prawnych (np. pomocy publicznej, prawa pracy i budowlanego), planowane są też warsztaty rozwoju osobistego oraz komputerowe, w tym związane z obsługą e-urzędu. Większość zajęć będzie prowadzona w urzędach.

– Zakres i program szkoleń zostały tak dobrane, aby uczestnicy zdobyli przede wszystkim praktyczne umiejętności – wyjaśnia Izabela Witaszek z ŁARR.

Prezes ŁARR Błażej Moder zapewnia, że szkolenia są potrzebne. – Choć standardy obsługi poprawiły się w wielu urzędach, w dalszym ciągu pokutuje stereotyp urzędnika niekompetentnego, aroganckiego i niechętnego do pomocy. A to przecież opinia ludzi decyduje o ocenie pracy urzędu.

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.