KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Odbyło się kolejne spotkanie informacyjne na temat funduszy UE dla studentów z województwa łódzkiego
2012-12-19

W dniu 14.12.2012 r. na Politechnice Łódzkiej odbyło się kolejne z cyklu funduszowych spotkań informacyjnych dla studentów z województwa łódzkiego.

Spotkanie było prowadzone przez ekspertów z Głównego Punktu Informacyjnego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, oraz Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Podczas spotkania studenci mieli okazję zapoznać się z informacjami dotyczącymi programów operacyjnych finansowanych ze środków unijnych.
Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się informację o konkursach organizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach działania 8.1 – Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.
Eksperci przekazali informacje także o innych trwających konkursach oraz omówili możliwości związane z założeniem działalności gospodarczej czy też uzyskaniem wsparcia w formie dotacji bądź pożyczki.
Kolejne spotkanie zaplanowane jest na 15 stycznia 2013 na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.