KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Odbyło się szkolenie dla przyszłych i obecnych ekspertów rozliczających projekty unijne.
2014-09-18

17 września 2014 roku w Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. odbyło się szkolenie p.t. „Rozliczanie projektów unijnych – przygotowywanie wniosku o płatność w ramach PO KL” dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, jak również osób zainteresowanych zdobyciem lub poszerzeniem swojej wiedzy i kwalifikacji w obszarze rozliczania projektów.

 

Głównym celem szkolenia było przygotowanie beneficjentów do prawidłowego rozliczenia projektu realizowanego w ramach PO KL, za pomocą określonego wzoru Wniosku o Płatność i obowiązujących w tej materii zasad.

 

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w szkoleniu, rozmowy kuluarowe oraz aktywność podczas prezentacji. Już wkrótce kolejne szkolenie – rośnie grono zainteresowanych poruszaną tematyką przedsiębiorców, co bardzo nas cieszy!

 

Wszystkich zainteresowanych udziałem w szkoleniu z rozliczania i prawidłowej realizacji projektów prosimy o kontakt z Panią Kingą Mrówczyńską e-mail: k_mrowczynska@larr.lodz.pl tel. 42 664 37 61 lub z Panią Pauliną Łagiewską e-mail: p_lagiewska@larr.lodz.pl tel. 42 291 78 91.

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.