KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Oferta pożyczkowa Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
2012-07-02

Informujemy, że w związku z dużym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców ofertą naszego funduszu pożyczkowego, znajdującym odzwierciedlenie w rosnącej liczbie składanych wniosków o pożyczkę, termin rozpatrzenia wskazany w Regulaminie może ulec przedłużeniu.

 

Przedsiębiorcy zainteresowani ofertą pożyczkową ŁARR S.A. mogą uzyskać szczegółowe informacje dotyczące zasad ubiegania się o pożyczkę z Regionalnego Funduszu Pożyczkowego w naszej siedzibie  w Łodzi, przy ul. Tuwima 22/26:

 

 

1. w Departamencie Pożyczek i Poręczeń, I p., nr tel. 42 664-30-43

– w poniedziałki, środy i piątki – w godz. 9:30-16:30

– we wtorki i czwartki – w godz. 8:30-16:30

 

2. w Regionalnym Punkcie Konsultacyjnym, VIII p., nr tel. 42 664-30-44

– od poniedziałku do piątku – w godz. 8:30-16:30.

 

Składanie wniosku odbywa się tylko w Departamencie Pożyczek i Poręczeń w terminach wskazanych powyżej.

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.