KONSULTANCI
 • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
 • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Oferta pracy w ŁARR S.A. – Specjalista w Zduńskowolskim Inkubatorze Przedsiębiorczości
2018-09-12

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest jedną z najbardziej doświadczonych instytucji otoczenia biznesu w województwie łódzkim zajmująca się wspieraniem rozwoju regionalnego.

 

Obecnie poszukujemy osoby do Zduńskowolskiego Inkubatora Przedsiębiorczości (ZIP) na stanowisko:

 

Specjalista

Miejsce pracy: Zduńska Wola

 

Do głównych zadań zatrudnionej osoby należeć będzie: 

 • Bieżąca obsługa w zakresie prawidłowego funkcjonowania ZIP
 • Promowanie oferty ŁARR i dbanie o jej ciągły rozwój
 • Współpraca z komórkami organizacyjnymi ŁARR S.A.
 • Przygotowywanie dokumentów wewnętrznych i w porozumieniu z Menedżerem zewnętrznych
 • Koordynowanie współpracy pomiędzy najemcami a sieciami biznesowymi oraz instytucjami naukowymi
 • Współudział w organizacji szkoleń, warsztatów, konferencji, doradztwa itp.
 • Realizacja działań prowadzących do wsparcia przedsiębiorczości w regionie
 • Wykonywanie zadań powierzonych przez Departament Administracji w zakresie funkcjonowania organizacyjnego ZIP

 

Wymagania: 

 • Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Wykształcenie wyższe
 • Dobra organizacja pracy
 • Zaangażowanie, dokładność, skrupulatność, samodzielność
 • Umiejętność posługiwania się IT w zakresie podstawowym

 

Oferujemy:  

 • Stałą pracę
 • Stabilne warunki zatrudnienia
 • Pracę w przyjaznych warunkach
 • Wszelkie niezbędne materiały
 • Pracę w systemie pracy zmianowej

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: e_sapinska@larr.lodz.pl do dnia 30.09.2018 r. z dopiskiem w tytule wiadomości „aplikacja – Specjalista – Zduńska Wola”.

 

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Łodzi”

 

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanych dalej „Danymi”) będzie Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 34, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000059880 (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego), NIP 725-000-55-74, REGON 470569240,
 2. z Administratorem można skontaktować się listownie pod adresem 90-135 Łódź, ul. Narutowicza 34, mailowo pod adresem larr.lodz.pl lub telefonicznie pod numerem 042 208 92 02,
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt mailowy pod adresem iod@larr.lodz.pl,
 4. Pani/Pana Dane będą przetwarzane w celach związanych z rekrutacją – do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego,
 5. udzielona zgoda na przetwarzanie Danych może być w każdym czasie wycofana w dowolnej formie; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 6. Pani/Pana Dane mogą być przekazane jedynie: upoważnionym pracownikom Administratora,
 7. Pani/Pana Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej,
 8. ma Pani/Pan prawo domagać się od Administratora dostępu do swoich Danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 9. ma Pani/Pan również prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie narusza przepisy prawa,
 10. podanie przez Panią/Pana Danych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest wymogiem ustawowym, a niepodanie tych Danych powoduje niemożność ubiegania się o zatrudnienie; podanie innych niż wymagane przepisami prawa Danych jest dobrowolne,
 11. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym w formie profilowania.

 

 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.