KONSULTANCI
 • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
 • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Oferta pracy w ŁARR S.A. Specjalista/Menedżer w Departamencie Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego.
2017-07-15

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest jedną z najbardziej doświadczonych instytucji otoczenia biznesu w województwie łódzkim zajmującą się wspieraniem rozwoju regionalnego.

 

Obecnie, poszukujemy osoby na stanowisko:

 

Specjalista/Menedżer

w Departamencie Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego

Miejsce pracy: Łódź

 

Opis stanowiska:

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za sporządzanie dokumentacji aplikacyjnej projektów ubiegających się o współfinansowanie ze środków unijnych (wnioski o dofinansowanie, biznesplany, studia wykonalności), sporządzanie dokumentacji rozliczających projekty współfinansowane ze środków unijnych, doradztwo dla Klienta na etapie poszukiwania źródeł finansowania przedsięwzięcia oraz realizacji projektu, bieżący kontakt z Klientami w ramach prowadzonych działań (zarządzanie projektami, sporządzanie wniosków o płatność, doradztwo).

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji aplikacyjnej w zakresie projektów miękkich, inwestycyjnych lub badawczo-rozwojowych,
 • doświadczenie w rozliczaniu projektów współfinansowanych ze  środków unijnych,
 • udokumentowane sukcesy w zakresie pozyskania środków unijnych dla przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów publicznych (kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia w przypadku pozostawania w stosunku pracy, referencje,  inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie powierzonych zadań),
 • BIEGŁA znajomość programów operacyjnych na lata 2014-2020,
 • biegła obsługa komputera,
 • łatwość i przejrzystość w wyrażaniu myśli na piśmie,
 • umiejętność równoległego prowadzenia wielu zadań,
 • samodzielność, sumienność, zaangażowanie,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • elastyczność, zdolność szybkiego reagowania na zmiany,
 • wysoka motywacja do pracy,
 • prawo jazdy kat. B.

 

 Dodatkowe atuty:

 • znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność sporządzania analiz finansowych,
 • doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych.

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie (umowa o pracę) na atrakcyjnych warunkach w wymiarze pełnego etatu,
 • udział w ciekawych i ambitnych projektach o zróżnicowanej tematyce,
 • możliwości rozwoju oraz zdobywania bogatego doświadczenia,
 • pracę w młodym i ambitnym zespole.

 

Sposób aplikacji:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji (CV wraz z listem motywacyjnym):

 • osobiście w Sekretariacie ŁARR S.A. ul. Narutowicza 34, 90-135 Łódź, Willa
 • lub przesyłać drogą elektroniczną na adres i_witaszek@larr.lodz.pl

do dnia 17 sierpnia 2017 r.

z dopiskiem „ praca ŁARR” w tytule wiadomości

 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Wysłanych aplikacji nie zwracamy.

 

W przesłanych dokumentach aplikacyjnych prosimy o umieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.)”.

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.