KONSULTANCI
 • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
 • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Oferta Regionalna – Inkubatory Przedsiębiorczości

Oferta Inkubatorów Przedsiębiorczości w województwie łódzkim

 

 

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości w Łodzi

 

Oferta obejmuje:

 • osobowość prawna AIP – możliwość prowadzenie biznesu na zasadzie startupu AIP jako pełnoprawnego przedsiębiorcy na rynku, co pozwala wystawiać faktury bez konieczności rejestracji działalności gospodarczej czy spółki;
 • dobrowolny ZUS – koszt prowadzenia działalności w inkubatorze to 350 zł brutto miesięcznie;
 • księgowość – AIP prowadzi księgowość zarejestrowanego start-upu;
 • obsługa prawna;
 • usługi online – możliwość prowadzenia startupu przez internet poprzez dostęp do systemu faktur, panelu prawnika, bankowości elektronicznej i innych narzędzi online;
 • lokalizacje AIP –dostęp do inkubatorów w 24 miastach za pomocą karty magnetycznej AIP;
 • dostęp do strefy coworkingu;
 • sale konferencyjne;
 • sale spotkań;
 • sprzęt AIP (komputery, drukarki itp.)
 • oprogramowanie.

 

Dane kontaktowe:

Manager Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości w  Łodzi

Aneta Milczarek

e-mail:  aneta.milczarek@przedsiebiorca.pl

tel.  785 805 024

Inkubatory w Łodzi:

 1. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy Uniwersytecie Łódzkim

ul. Matejki 34a, pokój 25

90-237 Łódź

 1. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy Społecznej Akademii Nauk

ul. Sienkiewicza 9, lokal 03

90-113 Łódź

 1. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności w Łodzi

ul. Rzgowska 17a

93-008 Łódź

 

 

Fundusz Start Money

 

Fundusz inwestycyjny StartMoney prowadzony jest przez Centrum Innowacji – Akcelerator Technologii Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego. Fundusz dysponuje kapitałem wielkości 8,5 mln zł. Fundusz inwestujew pomysły na biznes oraz w przedsiębiorstwa będące na wczesnym etapie rozwoju, a więc na tak zwanym etapie zalążkowym lub etapie start-up. Fundusz pomaga również m.in. we wchodzeniu firm na rynek USA.

Na jeden pomysł Fundusz może przeznaczyć do 200 tys. EUR. W przypadku większych potrzeb kapitałowych dla uruchomienia biznesu lub dla jego realizacji fundusz dysponuje również dodatkowym kapitałem, nawet do kilku milionów złotych. Tego typu inwestycje realizowane są przy udziale współpracujących funduszy venture capital lub aniołów biznesu.

 

Oferta obejmuje:

 • Preinkubacja. Oprócz kapitału fundusz udziela pomysłodawcom pomocy doradczeji organizacyjnej we właściwym przygotowaniu pomysłu do założenia spółki i uzyskania inwestycji oraz uruchomienia biznesu.
 • Podpisanie umowy inwestycyjnej i założenie spółki. Jesto to możliwe po pozytywnym zweryfikowaniu pomysłu i opracowaniu wymaganych dokumentów m.in. biznesplanu projektu.
 • wdrożenie pomysłu i rozwoju spółki. kolejny etap współpracy to rozwój biznesu w ramach powołanej spółki. Akcelerator Fundacja UŁ – jako Fundusz udziałowiec – współpracuje z autorem pomysłu i zespołem zarządzającym w zakresie realizacji celów biznesowych, i strategii oraz dla wzrostu wartości spółki
 • Zakończenie współpracy z Funduszem jako inwestorem – wyjście kapitałowe. Nasz Fundusz po kilku latach działania firmy dokonuje tzw. wyjścia kapitałowego ze spółki – czyli sprzedaje swoje udziały w części lub w całości.

 

Siedziba Funduszu

ul. Kopcińskiego 16/18, X piętro

90-232, Łódź, Polska

Kontakt

Tel.: +48 42 635 49 84.

Fax: +48 42 635 49 85

Email: fundusz@startmoney.pl, ciat@uni.lodz.pl

 

 

Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o.

 

Zasady ogólne:

 • aplikować mogą innowacyjne firmy o stażu rynkowym nieprzekraczającym 3 lat;
 • okres inkubacji trwa pięć lat. W tym okresie firma korzysta z preferencyjnych warunków najmu;
 • inkubator dysponuje 68 pokojami biurowymi oraz 4 modułami biurowo-laboratoryjnymi.

 

Zasady wejścia do Inkubatora:

 • należy wypełnić formularz aplikacyjny ze strony www.technopark.lodz.pl (zakładka Inkubator Technologiczny) i przesłać na adres biuro@technopark.lodz.pl;
 • firma dokonuje prezentacji zamierzenia biznesowego przed komisją składającą się z przedstawicieli Technoparku Łódź i jego ciała opiniodawczego – Komitetu Naukowego;
 • po pozytywnej weryfikacji następuje podpisanie umowy najmu konkretnej powierzchni biurowej pomiędzy zainteresowaną firmą a Łódzkim Inkubatorem Technologicznym.

 

Oferta obejmuje:

 • umeblowane, klimatyzowane biuro;
 • komputer z szerokopasmowym dostępem do Internetu;
 • pomoc prawna;
 • pomoc marketingowa;
 • doradztwo biznesowe;
 • pomoc w poszukiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania swojej działalności;
 • dostęp do szkoleń po preferencyjnych cenach;
 • dostęp do multimedialnych sal konferencyjnych;
 • promocja na stronie internetowej Technoparku;
 • działania PR związane z upowszechnieniem informacji o produktach firmy;
 • udział w konferencjach organizowanych przez Technopark o tematyce zbliżonej do profilu działalności firmy;
 • informacje o źródłach finansowania działalności.

 

Cennik:

Na opłatę za biuro w Łódzkim Inkubatorze Technologicznym składają się:

– czynsz

– zryczałtowana opłata eksploatacyjna

Podczas pobytu w Łódzkim Inkubatorze Technologicznym każda firma o stażu rynkowym nie przekraczającym 3 lat korzysta z rabatów od rynkowych stawek czynszu. Wysokość rabatów uzależniona jest od okresu pobytu firmy w  Łódzkim Inkubatorze Technologicznym, zgodnie z poniższą tabelą:

Rodzaj powierzchni

Stawka czynszu

Rabat
(w zależności od czasu inkubacji)

 

1 rok

2 rok

3 rok

4 rok

5 rok

Powierzchnia biurowa

40,00 zł netto

75%

60%

45%

30%

15%

Powierzchnia laboratoryjna

110,00 zł netto

75%

60%

45%

30%

15%

 

Siedziba:

93-465 Łódź, ul. Dubois 114/116

Kontakt:

tel. (042) 684 44 44

fax: (042) 684 50 00

mail: biuro@technopark.lodz.pl

 

 

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARREKS” S.A.

 

Zasady ogólne:

 • maksymalny czas przebywania w kleszczowskim inkubatorze przedsiębiorczości wynosi 3 lata;
 • wśród firm ubiegających się o uzyskanie pomieszczenia do prowadzenia działalności gospodarczej będą preferowane te, które:

– prowadzą działalność biurową i usługowo-produkcyjną,

– tworzone są przez mieszkańców gminy Kleszczów lub zatrudniające osoby z tego terenu;

 • preferowane będą osoby / grupy osób podejmujące po raz pierwszy próbę działalności gospodarczej na własny rachunek oraz firmy zainteresowane pomieszczeniami biurowymi będące w początkowej fazie budowy własnej siedziby na strefach przemysłowych terenu Gminy Kleszczów;
 • inne firmy z terenu Gminy Kleszczów i regionu – w tym już działające mogą wejść do Inkubatora pod warunkiem braku chętnych do tworzenia nowych firm i posiadania przez Inkubatora wolnych powierzchni.

 

Oferta obejmuje:

 • udostępnienie taniej powierzchni do prowadzenia działalności. Dysponujemy następującymi rodzajami powierzchni: powierzchnią biurową, produkcyjno-usługową, magazynową i salą konferencyjno – szkoleniową;
 • zapewnienie doradztwa organizacyjnego, ekonomicznego, prawnego i finansowego,
 • udostępnienie firmie możliwości bezpłatnego podłączenia telefonu, faksu i internetu,
 • udostępnienie usług sekretarsko-biurowych,
 • możliwość korzystania z kontaktów i posiadanych ofert będących w posiadaniu IP,
 • możliwość korzystania z usług szkoleniowych,
 • pomoc w pozyskiwaniu informacji o funduszach strukturalnych;
 • wspólną promocję i reklamę;
 • prawo do posługiwania się adresem Inkubatora.

 

Cennik:

 1. Wynajem powierzchni:
 2. Usługi wspierające:
 • czynsz płatny za każdy metr powierzchni użytkowej za pierwsze 6 miesięcy 2,50 zł. + VAT, po upływie tego okresu 3,50 zł. + VAT;
 • opłaty za media typu: woda, ścieki – płatne wg faktycznego zużycia lub w przypadku braku opomiarowanie naliczane w stosunku do ilości zatrudnionych osób;
 • energia elektryczna wg wskazań licznika lub ryczałtem do czynszu;
 • energia cieplna naliczana w stosunku do dzierżawionej powierzchni użytkowej.

a)      usługi bez naliczania opłat od wejścia do Inkubatora i cały czas pobytu:

wywóz śmieci, odśnieżanie, podłączenie telefonu, faksu i internetu, usługi recepcji telefonicznej, przyjmowanie drobnych przesyłek, skrzynka pocztowa, korzystanie z „biblioteki przedsiębiorcy”, pomoc w pozyskiwaniu informacji o funduszach strukturalnych

b)     usługi bez opłat przez pierwsze dwa miesiące przebywania w Inkubatorze:

korzystnie ze sali konferencyjnej, korzystanie z komputera, korzystnie ze sali szkoleniowej, konsultacje radcy prawnego, konsultacje „Jak rozpocząć  własną działalność gospodarczą”

c)      po upływie 2 miesięcy powyższe usługi będą bez opłat do określonego limitu:

korzystnie ze sali konferencyjnej – do 2h/mies.

korzystanie z komputera – do 4h/mies.

korzystnie ze sali szkoleniowej – 2h/mies.

konsultacje radcy prawnego – 2h/mies.

konsultacje „Jak rozpocząć własną działalność gospodarczą” – 4h/mies.

d)      inne usługi wspierające biznes (ksero, bindowanie, fax, wysyłanie przesyłek, skanowanie):

odpłatność wg cennika dostępnego w Inkubatorze.

 

Siedziba:

ul. Główna 122, 97-410 Kleszczów

 

Kontakt:

tel. +48 44 731-37-31

fax +48 44 731-37-32

e-mail: arreks@arreks.com.pl

www.arreks.com.pl

 

 

Art_Inkubator przy Fabryce Sztuki w Łodzi

 

Informacje ogólne:

Art_Inkubator zapewnia pomoc firmom z branży kreatywnej w najtrudniejszym momencie działalności, czyli na starcie i przez pierwsze lata funkcjonowania. Inkubowane firmy mogą inicjować i rozwijać działalność korzystając z preferencyjnych warunków funkcjonowania. Przedsiębiorcy z branży kreatywnej mają do dyspozycji różnego rodzaju przestrzenie, platformę usług  elektronicznych oraz pomoc doradców i szkoleniowców. Jest to pierwszy w Polsce projekt kompleksowo wspierający przedsiębiorczość w sektorze kreatywnym.

W Art_Inkubatorze organizowane są również szkolenia i konferencje czy indywidualne konsultacje z zakresu przedsiębiorczości w obszarze przemysłów kreatywnych i profesjonalizacji kadr kultury w tym zakresie. Informacje o tych wydarzeniach znajdą się na stronie internetowej Inkubatora oraz na Platformie, przez którą będzie można się na nie rejestrować.

Rezydenci:

 • wyłaniani są na podstawie konkursu;
 • mogą to być osoby fizyczne, które założą firmy w ramach Art_Inkubatora lub przedsiębiorstwa funkcjonujące nie dłużej niż rok przed przystąpieniem do konkursu;
 • ocenie podlega przede wszystkim pomysł oraz możliwości jego realizacji w ramach projektu;
 • wsparcie, jakie otrzymuje firma może trwać maksymalnie dwa lata.

Obecnie w Art_Inkubatorze jest dwudziestu sześciu Rezydentów z dziedzin obejmujących m.in. modę, film, projektowanie, architekturę, meblarstwo, grafikę, tkaniny użytkowe, scenografię, marketing internetowy a nawet sztukę iluzji.

 

Oferta obejmuje:

1)      Przestrzenie:

W Art_Inkubatorze przygotowano 12 podwójnych biur, 4 studia i kilkanaście pracowni, pokój spotkań biznesowych, 2 sale konferencyjno-szkoleniowe (na 60 oraz 40 osób), kawiarnię z miejscami coworkingowymi, przestrzenie produkcji artystycznej oraz salę teatralno-koncertową.

2)      Usługi:

Zakres jest optymalnie dopasowany do potrzeb i wymogów prowadzenia działalności gospodarczej i artystycznej. Najważniejsze z nich to:

 • doradztwo i szkolenia;
 •  usługi biurowe;
 • recepcja;
 • szerokopasmowy internet i przestrzeń na serwerze;
 • wirtualne biuro.

3)      Multimedialną Platformę Zarządzania Kreatywnością:

Specjalnie opracowana platforma zawiera narzędzia do pracy i komunikacji, dając możliwość korzystania z „wirtualnego biura”, tworzenia i prowadzenia strony przedsiębiorstwa czy rezerwacji przestrzeni w Art_Inkubatorze.

Na platformie znajduje się także Baza Wiedzy zawierająca artykuły i opracowania tematyczne z zakresu szeroko rozumianego wsparcia biznesowego dedykowanego dla sektora kreatywnego i kultury. Znajdują się na niej także podręczniki i informacje na temat podstaw prawa i finansów, prowadzenia biznesu, polityki kulturalnej, zarządzania, a także współpracy międzynarodowej.

 

Siedziba:

ul. Tymienieckiego 3

90-365 Łódź, Polska

Kontakt:

tel + 48 42 207 35 70

fax + 48 42 207 35 70

e-mail: art_in@fabrykasztuki.org

www.artinkubator.com

 

 

Inkubator Technologiczny przy Bełchatowsko Kleszczowskim Parku Przemysłowo Technologicznym

 

Oferta Inkubatora jest skierowana w pierwszej kolejności do przedsiębiorstw zakładanych przez absolwentów, doktorantów, młodych pracowników naukowych Politechniki Łódzkiej i innych uczelni regionu łódzkiego, pracowników w firm którzy utracili pracę z powodu restrukturyzacji przedsiębiorstw.

 

Oferta obejmuje:

 • podstawowe doradztwo dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą;
 • doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (w dziedzinie marketingu, prawa, podatków, produkcji);
 • doradztwo finansowe (analizy finansowe, studia wykonalności, wnioski kredytowe);
 • pomoc doradczą przy realizacji projektów współfinansoanych z UE;
 • konsultacje związane z prawami własności intelektualnej;
 • doradztwo techniczne i technologiczne;
 • dostęp do informacji o poszukiwanych technologiach, transfer technologii oraz listę technologii gotowych do wdrożenia;
 • kojarzenie partnerów do realizacji przedsięwzięć innowacyjnych;
 • informacje nt. krajowych i zagranicznych propozycji współpracy gospodarczej;
 • pomoc i doradztwo w pozyskiwaniu terenów inwestycyjnych.

W ramach inkubatora oferowane są również inne usług doradczych takie jak – opracowanie strategii rozwoju firmy, biznes planu, studium wykonalności.

 

Siedziba:

Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o.

ul. Ciepłownicza 5, 97-400 Bełchatów

Kontakt:

Tel: +48 44/733 11 65

Fax:  +48 44/ 733 11 65

E-mail:  bkppt@ppt.belchatow.pl

 

 

 

POKL LARR KSU PARP UE logo

 

Projekt Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops”

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.