KONSULTANCI
 • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
 • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WI臉CEJ
Oferta Regionalna – Inne instytucje

Oferta innych instytucji wspieraj膮cych przedsi臋biorc贸w w woj. 艂贸dzkim

 

 

Regionalne Centrum Obs艂ugi Inwestora i Eksportera

艁贸dzkie Centrum Obs艂ugi Inwestor贸w i Eksporter贸w (COIE) zosta艂o utworzone w strukturze organizacyjnej Urz臋du Marsza艂kowskiego Wojew贸dztwa 艁贸dzkiego na podstawie porozumienia ramowego, kt贸re zosta艂o zawarte pomi臋dzy Ministrem Gospodarki i Wojew贸dztwem 艁贸dzkim
w 2011 roku.

Eksperci COIE 艣wiadcz膮 us艂ugi o charakterze informacyjnym w zakresie pro-biz, skierowane do inwestor贸w zagranicznych oraz w zakresie pro-eksport, skierowane do przedsi臋biorstw polskich, organizacji zrzeszaj膮cych przedsi臋biorc贸w i os贸b fizycznych chc膮cych rozpocz膮膰 dzia艂alno艣膰 eksportow膮.

 

Oferta w zakresie us艂ug informacyjnych obejmuje:

聽I.聽聽聽聽聽聽聽 Dla inwestor贸w

Dostarczanie zainteresowanym inwestorom zagranicznym pakietu og贸lnych informacji gospodarczych o regionie (wojew贸dztwie), w tym:

 • informacji statystycznych o potencjale gospodarczym regionu i bie偶膮cej sytuacji gospodarczej,
 • wskazania prawno-administracyjnych regulacji z zakresu prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej w Polsce (w tym m.in.: zagadnienia podejmowania, wykonywania i rezygnacji z prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej),
 • charakterystyki instrument贸w wsparcia rozwoju przedsi臋biorczo艣ci, dost臋pnych zach臋t inwestycyjnych oferowanych na poziomie regionu i kraju oraz wskazanie instytucji w艂a艣ciwych dla poszczeg贸lnych instrument贸w poprzez udost臋pnienie ich danych teleadresowych oraz ich charakterystyk臋 i zakres kompetencji,
 • prezentacji informacji o dost臋pnych lokalizacjach inwestycyjnych poprzez udost臋pnienie przegl膮dania bazy w Internecie, podanie og贸lnie kilku przyk艂adowych lokalizacji,
 • udost臋pnienie informacji o podmiotach gospodarczych z regionu, poszukuj膮cych inwestora
 • podanie danych potencjalnych poddostawc贸w wg sektor贸w.

II.聽聽聽聽聽聽聽聽Dla eksporter贸w

1)聽聽聽聽聽 dostarczanie zainteresowanym podmiotom informacji pozwalaj膮cych przedsi臋biorcy na identyfikacj臋 rynku dla danego typu produktu/us艂ugi i inwestycji poza granic臋 Polski.

2)聽聽聽聽聽 wyszukiwanie w dost臋pnych bazach danych (w kraju i za granic膮) informacji na temat potencjalnych partner贸w gospodarczych w eksporcie.

3)聽聽聽聽聽 pozyskiwanie i udost臋pnianie zainteresowanym przedsi臋biorcom i grupom przedsi臋biorstw informacji rynkowych w postaci:

 • zagranicznych raport贸w, analiz, bada艅 rynkowych, opracowa艅 sektorowo-problemowych i informacji na temat: administracyjno-prawnych, finansowych, w tym bezpiecze艅stwa obrotu gospodarczego, aspekt贸w prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej na rynkach zagranicznych, tak偶e w zakresie rozwoju dzia艂alno艣ci eksportowej i podejmowania/realizacji inwestycji za granic膮,
 • obowi膮zuj膮cych zasad otwierania oddzia艂贸w i przedstawicielstw za granic膮.

4)聽聽聽聽聽 udost臋pnianie informacji odno艣nie 藕r贸de艂 i procedur pozyskiwania 艣rodk贸w na finansowanie dzia艂alno艣ci eksportowej i inwestycji za granic膮, z program贸w pomocowych Unii Europejskiej: krajowych i regionalnych oraz ze 艣rodk贸w bud偶etowych (publicznych).

 

Regionalne Centrum Obs艂ugi Inwestora i Eksportera w Urz臋dzie Marsza艂kowskim Wojew贸dztwa 艁贸dzkiego jest tak偶e miejscem pierwszego kontaktu dla zainteresowanych procesem inwestycyjnym w wojew贸dztwie 艂贸dzkim, oficjalnym partnerem Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Udziela wsparcia wszystkim zainteresowanym lokowaniem inwestycji w 艂贸dzkiem, wspieraj膮c tym samym rozw贸j regionu. G艂贸wnym celem dzia艂ania COIE jest zapewnienie kompleksowej obs艂ugi inwestor贸w na poziomie wojew贸dztwa.

Centrum wsp贸艂pracuje z PAIiIZ przy obs艂udze projekt贸w inwestycyjnych oraz prowadzi samodzielnie obs艂ug臋 inwestor贸w, kt贸rzy zg艂aszaj膮 si臋 do nich bezpo艣rednio.

Oferta obejmuje:

 • pomoc inwestorom w wej艣ciu na polski rynek oraz informacj臋 jak w najlepszy spos贸b wykorzysta膰 istniej膮ce na nim mo偶liwo艣ci,
 • wsparcie Samorz膮du lokalnego i przygotowanie go do pozyskiwania i obs艂ugi inwestor贸w,
 • asyst臋 inwestorowi we wszystkich niezb臋dnych procedurach administracyjnych i prawnych, wyst臋puj膮cych w trakcie realizacji projektu,
 • szybki dost臋p do kompleksowej informacji dotycz膮cej otoczenia gospodarczo-prawnego inwestycji,
 • udzielanie wszechstronnej pomocy w znalezieniu odpowiednich lokalizacji, zgodnej z oczekiwaniem inwestora, oraz partner贸w i poddostawc贸w,
 • opiek臋 proinwestycyjn膮 dla firm, (tak偶e wsparcie firm, kt贸re ju偶 dzia艂aj膮 na terenie wojew贸dztwa),
 • pozyskiwanie inwestor贸w do Polski m.in. poprzez organizacj臋 gospodarczych wydarze艅 promocyjnych,
 • aktywn膮 promocj臋 gmin posiadaj膮cych interesuj膮c膮 ofert臋 dla inwestor贸w w trakcie wydarze艅 promocyjnych oraz poprzez umieszczenie w internetowej bazie ofert wolnych teren贸w inwestycyjnych oraz niezagospodarowanych hal i magazyn贸w produkcyjnych.

wsparcie w negocjacjach w ramach rozpatrywanych miejsc na inwestycje, przygotowanie pakietu zach臋t, wsparcie i dalsz膮 opiek臋.

 

 

Dane kontaktowe:

Urz膮d Marsza艂kowski Wojew贸dztwa 艁贸dzkiego

Departament ds. Przedsi臋biorczo艣ci

艁贸d藕, ul. Moniuszki 7/9, pok贸j 1304

godziny pracy: poniedzia艂ek 鈥 pi膮tek od 8.00 do 16.00

 

Osoby do kontaktu:

 

Ekspert pro-eksport

Izabela Koz艂owska, j臋zyk angielski:

telefon: 42 291 98 49

e-mail: izabela.kozlowska@lodzkie.pl

 

Ekspert pro-eksport

Joanna Nied藕wiecka, j臋zyk angielski:

telefon: 42 291 98 51

e-mail: joanna.niedzwiecka@lodzkie.pl

 

Ekspert pro-biz

Marek Kud艂a:

telefon: 48 42 291 98 50

e-mail: marek.kudla@lodzkie.pl

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpocz臋ciu dzia艂alno艣ci gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsi臋biorc贸w na badania i rozw贸j, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorz膮du Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne po偶yczki oraz por臋czenia dla M艢P, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatk贸w inwestycyjnych na terenie woj. 艂贸dzkiego.