KONSULTANCI
 • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
 • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Oferta Regionalna – Inne instytucje

Oferta innych instytucji wspierających przedsiębiorców w woj. łódzkim

 

 

Regionalne Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera

Łódzkie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) zostało utworzone w strukturze organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na podstawie porozumienia ramowego, które zostało zawarte pomiędzy Ministrem Gospodarki i Województwem Łódzkim
w 2011 roku.

Eksperci COIE świadczą usługi o charakterze informacyjnym w zakresie pro-biz, skierowane do inwestorów zagranicznych oraz w zakresie pro-eksport, skierowane do przedsiębiorstw polskich, organizacji zrzeszających przedsiębiorców i osób fizycznych chcących rozpocząć działalność eksportową.

 

Oferta w zakresie usług informacyjnych obejmuje:

 I.        Dla inwestorów

Dostarczanie zainteresowanym inwestorom zagranicznym pakietu ogólnych informacji gospodarczych o regionie (województwie), w tym:

 • informacji statystycznych o potencjale gospodarczym regionu i bieżącej sytuacji gospodarczej,
 • wskazania prawno-administracyjnych regulacji z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce (w tym m.in.: zagadnienia podejmowania, wykonywania i rezygnacji z prowadzenia działalności gospodarczej),
 • charakterystyki instrumentów wsparcia rozwoju przedsiębiorczości, dostępnych zachęt inwestycyjnych oferowanych na poziomie regionu i kraju oraz wskazanie instytucji właściwych dla poszczególnych instrumentów poprzez udostępnienie ich danych teleadresowych oraz ich charakterystykę i zakres kompetencji,
 • prezentacji informacji o dostępnych lokalizacjach inwestycyjnych poprzez udostępnienie przeglądania bazy w Internecie, podanie ogólnie kilku przykładowych lokalizacji,
 • udostępnienie informacji o podmiotach gospodarczych z regionu, poszukujących inwestora
 • podanie danych potencjalnych poddostawców wg sektorów.

II.        Dla eksporterów

1)      dostarczanie zainteresowanym podmiotom informacji pozwalających przedsiębiorcy na identyfikację rynku dla danego typu produktu/usługi i inwestycji poza granicę Polski.

2)      wyszukiwanie w dostępnych bazach danych (w kraju i za granicą) informacji na temat potencjalnych partnerów gospodarczych w eksporcie.

3)      pozyskiwanie i udostępnianie zainteresowanym przedsiębiorcom i grupom przedsiębiorstw informacji rynkowych w postaci:

 • zagranicznych raportów, analiz, badań rynkowych, opracowań sektorowo-problemowych i informacji na temat: administracyjno-prawnych, finansowych, w tym bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, aspektów prowadzenia działalności gospodarczej na rynkach zagranicznych, także w zakresie rozwoju działalności eksportowej i podejmowania/realizacji inwestycji za granicą,
 • obowiązujących zasad otwierania oddziałów i przedstawicielstw za granicą.

4)      udostępnianie informacji odnośnie źródeł i procedur pozyskiwania środków na finansowanie działalności eksportowej i inwestycji za granicą, z programów pomocowych Unii Europejskiej: krajowych i regionalnych oraz ze środków budżetowych (publicznych).

 

Regionalne Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego jest także miejscem pierwszego kontaktu dla zainteresowanych procesem inwestycyjnym w województwie łódzkim, oficjalnym partnerem Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Udziela wsparcia wszystkim zainteresowanym lokowaniem inwestycji w łódzkiem, wspierając tym samym rozwój regionu. Głównym celem działania COIE jest zapewnienie kompleksowej obsługi inwestorów na poziomie województwa.

Centrum współpracuje z PAIiIZ przy obsłudze projektów inwestycyjnych oraz prowadzi samodzielnie obsługę inwestorów, którzy zgłaszają się do nich bezpośrednio.

 

Oferta obejmuje:

 • pomoc inwestorom w wejściu na polski rynek oraz informację jak w najlepszy sposób wykorzystać istniejące na nim możliwości,
 • wsparcie Samorządu lokalnego i przygotowanie go do pozyskiwania i obsługi inwestorów,
 • asystę inwestorowi we wszystkich niezbędnych procedurach administracyjnych i prawnych, występujących w trakcie realizacji projektu,
 • szybki dostęp do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego inwestycji,
 • udzielanie wszechstronnej pomocy w znalezieniu odpowiednich lokalizacji, zgodnej z oczekiwaniem inwestora, oraz partnerów i poddostawców,
 • opiekę proinwestycyjną dla firm, (także wsparcie firm, które już działają na terenie województwa),
 • pozyskiwanie inwestorów do Polski m.in. poprzez organizację gospodarczych wydarzeń promocyjnych,
 • aktywną promocję gmin posiadających interesującą ofertę dla inwestorów w trakcie wydarzeń promocyjnych oraz poprzez umieszczenie w internetowej bazie ofert wolnych terenów inwestycyjnych oraz niezagospodarowanych hal i magazynów produkcyjnych.

wsparcie w negocjacjach w ramach rozpatrywanych miejsc na inwestycje, przygotowanie pakietu zachęt, wsparcie i dalszą opiekę.

 

 

Dane kontaktowe:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Departament ds. Przedsiębiorczości

Łódź, ul. Moniuszki 7/9, pokój 1304

godziny pracy: poniedziałek – piątek od 8.00 do 16.00

 

Osoby do kontaktu:

 

Ekspert pro-eksport

Izabela Kozłowska, język angielski:

telefon: 42 291 98 49

e-mail: izabela.kozlowska@lodzkie.pl

 

Ekspert pro-eksport

Joanna Niedźwiecka, język angielski:

telefon: 42 291 98 51

e-mail: joanna.niedzwiecka@lodzkie.pl

 

Ekspert pro-biz

Marek Kudła:

telefon: 48 42 291 98 50

e-mail: marek.kudla@lodzkie.pl

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.