KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WI臉CEJ
Oferta Regionalna – Us艂ugi doradcze – finansowanie zwrotne

Oferta us艂ug doradczych w zakresie planowania i finansowania przedsi臋wzi臋膰 gospodarczych w M艢P 艣wiadczonych przez o艣rodki Krajowego Systemu Us艂ug
w wojew贸dztwie 艂贸dzkim

 

 

Warunki oferowanego wsparcia

 

Odbiorcy us艂ug:

Przedsi臋biorcy sektora M艢P, kt贸re w ci膮gu ostatnich 3 lat (liczonych do dnia z艂o偶enia wniosku o udzielenie wsparcia) nie korzysta艂y z finansowania zwrotnego na realizacj臋 przedsi臋wzi臋膰 gospodarczych (z wy艂膮czeniem kredyt贸w konsumpcyjnych i kredyt贸w w rachunku bie偶膮cym).

Mo偶liwo艣膰 udzia艂u w projekcie 艣rednich przedsi臋biorc贸w dotyczy jedynie firm zatrudniaj膮cych mniej ni偶 100 pracownik贸w.

 

Oferowana pilota偶owa us艂uga doradcza w zakresie planowania i finansowania przedsi臋wzi臋膰 gospodarczych w M艢P sk艂ada si臋 z nast臋puj膮cych etap贸w:

Etap I: doradztwo w procesie uzyskania finansowania przedsi臋wzi臋cia gospodarczego z wybranej przez oferty finansowania zwrotnego,

Etap II: doradztwo przy realizacji przedsi臋wzi臋cia gospodarczego finansowanego z wybranej oferty finansowania zwrotnego oraz (opcjonalnie) szkolenie.

Zakres rzeczowy Etapu I obejmuje nast臋puj膮ce dzia艂ania:

1)聽聽聽聽聽 dob贸r najkorzystniejszej oferty finansowania zwrotnego,

2)聽聽聽聽聽 pomoc w przygotowaniu Wniosku o uzyskanie finansowania wraz z wymaganymi za艂膮cznikami,

3)聽聽聽聽聽 pomoc w przygotowaniu specyficznych dla danej oferty finansowania zewn臋trznego dokument贸w wymaganych na etapie umowy o finansowanie oraz dopracowanie / dostosowanie biznesplanu przedsi臋wzi臋cia inwestycyjnego,

4)聽聽聽聽聽 asyst臋 przy zawieraniu umowy pomi臋dzy klientem a instytucj膮 finansow膮.

Zakres rzeczowy Etapu II obejmuje nast臋puj膮ce dzia艂ania:

1)聽聽聽聽聽 bie偶膮cy monitoring zgodno艣ci post臋pu przedsi臋wzi臋cia z za艂o偶eniami biznesplanu – powinien w szczeg贸lno艣ci obejmowa膰 identyfikacj臋 ew. zagro偶e艅 w powodzeniu przedsi臋wzi臋cia i mie膰 na celu odpowiednio wczesn膮 pomoc w okre艣leniu i podj臋ciu dzia艂a艅 zaradczych. Doradztwo powinno tak偶e dotyczy膰 wdra偶ania u Klienta mechanizm贸w kontroli realizacji za艂o偶e艅 biznesplanu i zachowania p艂ynno艣ci finansowej, zarz膮dzania d艂ugiem, monitorowania realizacji przedsi臋wzi臋cia, optymalizacji koszt贸w, zapas贸w i nale偶no艣ci;

2)聽聽聽聽聽 doradztwo i szkolenie (szkolenie opcjonalne), zwi膮zane z planowaniem i zarz膮dzaniem przedsi臋wzi臋ciem gospodarczym finansowanym ze 艣rodk贸w zwrotnych w oparciu o biznesplan – powinno dotyczy膰 w szczeg贸lno艣ci zagadnie艅 organizacyjnych, finansowych i ekonomicznych w kontek艣cie planowania dalszego rozwoju firmy z uwzgl臋dnieniem mo偶liwo艣ci ponownego skorzystania ze 艣rodk贸w zwrotnych takich jak kredyt, leasing, po偶yczka, itp.

W zale偶no艣ci od indywidualnych potrzeb lub preferencji Klienta doradztwo (oraz opcjonalnie szkolenie) mo偶e dotyczy膰 nast臋puj膮cych obszar贸w:

a)聽聽聽聽聽 zasad planowania i zarz膮dzania przedsi臋wzi臋ciem gospodarczym w oparciu o biznesplan,

b)聽聽聽聽聽 doboru 藕r贸d艂a i warunk贸w finansowania zewn臋trznego, odpowiednio do potrzeb rozwojowych przedsi臋biorstwa;

c)聽聽聽聽聽 zarz膮dzania d艂ugiem i monitorowania realizacji przedsi臋wzi臋cia, w tym rozpoznawania symptom贸w wskazuj膮cych na ryzyko utraty p艂ynno艣ci oraz formu艂owania i wdra偶ania dzia艂a艅 zaradczych;

d)聽聽聽聽聽 optymalizacji koszt贸w, zapas贸w i nale偶no艣ci;

e)聽聽聽聽聽 planowania i wdra偶ania przedsi臋wzi臋膰 innowacyjnych.

 

Koszt pojedynczej us艂ugi pilota偶owej wy艣wiadczonej bezpo艣rednio dla Klienta stanowi maksymalnie:

  • 10% (w przypadku podmiot贸w dzia艂aj膮cych d艂u偶ej ni偶 18 miesi臋cy),
  • 25% (w przypadku podmiot贸w dzia艂aj膮cych do 18 miesi臋cy).

wykorzystanej warto艣ci tj. wysoko艣ci otrzymanego finansowania zwrotnego przez klienta oferty finansowania zewn臋trznego.

 

 

Dane kontaktowe instytucji oferuj膮cych wsparcie:

 

Regionalna Izba Gospodarcza w Sieradzu

ul. Pu艂askiego 5, 98-200 Sieradz

Kontakt:

Sylwia Olbi艅ska

tel. nr 694 537 448

e-mail: sylwia.olbinska@gmail.com

 

ETL Finance Sp. z o.o.

ul. In偶ynierska 15, 93-569 艁贸d藕

Kontakt:

Tomasz Matysiak

tel. nr 508 030 694

e-mail: tomasz.matysiak@etl.com.pl

 

 

 

 

POKL LARR KSU PARP UE logo

 

Projekt聽Zapewnienie us艂ug z zakresu rozwoju firmy dla przedsi臋biorc贸w oraz os贸b zamierzaj膮cych rozpocz膮膰 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 w formule one-stop-shops鈥

jest聽wsp贸艂finansowany ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpocz臋ciu dzia艂alno艣ci gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsi臋biorc贸w na badania i rozw贸j, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorz膮du Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne po偶yczki oraz por臋czenia dla M艢P, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatk贸w inwestycyjnych na terenie woj. 艂贸dzkiego.