KONSULTANCI
 • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
 • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WI臉CEJ
Oferta Regionalna – Us艂ugi doradcze – proinnowacyjne

Oferta us艂ug doradczych o charakterze proinnowacyjnym 鈥 doradztwo we wdro偶eniu innowacji 鈥 艣wiadczonych przez o艣rodki Krajowego Systemu Us艂ug
w wojew贸dztwie 艂贸dzkim

 

 

Warunki oferowanego wsparcia

Odbiorcy us艂ug:

Mikro, ma艂y i 艣redni przedsi臋biorca prowadz膮cy dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 na terenie Polski.

 

Oferowana us艂uga doradcza o charakterze proinnowacyjnym sk艂ada si臋 z nast臋puj膮cych etap贸w:

1)聽聽聽聽聽 Etap I 鈥 audyt innowacyjno艣ci tj. cena potencja艂u i potrzeb us艂ugobiorcy w zakresie mo偶liwo艣ci i potrzeb wdro偶enia nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub us艂ugi), nowego lub istotnie ulepszonego procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w przyj臋tych przez przedsi臋biorstwo zasadach dzia艂ania, w organizacji miejsca pracy lub w stosunkach z otoczeniem.

Zakres przedmiotowy audytu innowacyjno艣ci obejmuje 13 komponent贸w, w tym:

a)聽聽聽聽聽 Komponenty obowi膮zkowe

 • analiza mo偶liwo艣ci zaspokojenia potrzeby zg艂oszonej przez przedsi臋biorc臋;
 • analiza pozycji rynkowej;
 • analiza modelu biznesowego;
 • analiza finansowa;
 • analiza organizacji i zarz膮dzania;
 • analiza dojrza艂o艣ci technologicznej.

b)聽聽聽聽聽 Komponenty fakultatywne

 • rozszerzona analiza pozycji rynkowej;
 • rozszerzona analiza modelu biznesowego;
 • rozszerzona analiza finansowa;
 • rozszerzona analiza organizacji i zarz膮dzania;
 • rozszerzona analiza dojrza艂o艣ci technologicznej;
 • analiza zarz膮dzania zasobami ludzkimi;
 • analiza innowacyjno艣ci produktowo 鈥 marketingowej.

2)聽聽聽聽聽 Etap II 鈥 Doradztwo we wdro偶eniu Innowacji

Zakres przedmiotowy Etapu II obejmuje 20 komponent贸w:

 • analiza alternatywnych 艣cie偶ek rozwoju;
 • uszczeg贸艂owienie wybranej 艣cie偶ki rozwoju;
 • opracowanie szczeg贸艂owego modelu finansowego;
 • analiza scenariuszy i czynnik贸w jako艣ciowych dla modelu finansowego;
 • identyfikacja mo偶liwych do wdro偶enia technologii;
 • poszukiwanie i nawi膮zanie kontaktu z dostawc膮 technologii;
 • wsparcie w opracowaniu dokumentacji funkcjonalnej;
 • przygotowanie negocjacji z dostawc膮 technologii;
 • wsparcie w procesie negocjacji z dostawc膮 technologii;
 • ko艅cowa weryfikacja kszta艂tu umowy;
 • wsparcie w przygotowaniu umowy;
 • opracowanie szczeg贸艂owego planu wdro偶enia;
 • analiza ryzyka wdro偶enia;
 • wsparcie w pilota偶owym wdro偶eniu rozwi膮zania;
 • wsparcie we wdro偶eniu pe艂nego rozwi膮zania;
 • analiza wp艂ywu wdro偶enia na 艣rodowisko naturalne;
 • wsparcie w projekcie rozwoju zasob贸w ludzkich;
 • stworzenie systemu motywacyjnego;
 • wsparcie zarz膮dzania w艂asno艣ci膮 intelektualn膮;
 • przygotowanie strategii zarz膮dzania w艂asno艣ci膮 intelektualn膮.

 

Intensywno艣膰 wsparcia dla przedsi臋biorc贸w z tytu艂u 艣wiadczonych us艂ug, mo偶e wynosi膰 w cz臋艣ci obejmuj膮cej:

1)聽聽聽聽聽 audyt innowacyjno艣ci 鈥 do 100% wydatk贸w kwalifikuj膮cych si臋 do obj臋cia wsparciem poniesionych na ten cel, je偶eli na rzecz tego przedsi臋biorcy zosta艂 wy艣wiadczony audyt innowacyjno艣ci oraz doradztwo we wdro偶eniu innowacji;

2)聽聽聽聽聽 audyt innowacyjno艣ci 鈥 do 90% wydatk贸w kwalifikuj膮cych si臋 do obj臋cia wsparciem poniesionych na ten cel, je偶eli na rzecz tego przedsi臋biorcy zosta艂 wy艣wiadczony wy艂膮cznie audyt innowacyjno艣ci;

3)聽聽聽聽聽 doradztwo we wdro偶eniu innowacji maj膮cej posta膰 rozwi膮zania technologicznego 鈥 do 85% wydatk贸w kwalifikuj膮cych si臋 do obj臋cia wsparciem poniesionych na ten cel, je偶eli zosta艂o ono opracowane wy艂膮cznie na potrzeby tego przedsi臋biorcy przez inny podmiot, w szczeg贸lno艣ci jednostk臋 naukow膮 w rozumieniu przepis贸w o zasadach finansowania nauki;

4)聽聽聽聽聽 doradztwo we wdro偶eniu innowacji maj膮cej posta膰 gotowego rozwi膮zania technologicznego (w szczeg贸lno艣ci maj膮cego posta膰 maszyny lub urz膮dzenia) 鈥 do 50% wydatk贸w kwalifikuj膮cych si臋 do obj臋cia wsparciem poniesionych na ten cel, je偶eli to rozwi膮zanie technologiczne lub prawo do jego wykorzystania w prowadzonej dzia艂alno艣ci gospodarczej zosta艂y nabyte przez przedsi臋biorc臋 od innego podmiotu ni偶 jednostka naukowa.

Dane kontaktowe instytucji udzielaj膮cych wsparcia:

Centrum Bada艅 i Innowacji Pro-Akademia

90-360 艁贸d藕, ul. Piotrkowska 238 lok. a

Osoby do kontaktu:

1) Iwona Adamkiewicz

e-mail: Adamkiewicz@proakademia.eu, tel.: 42 636 12 59

2) Renata Pacholska

e-mail: Pacholska@proakademia.pl, tel.: 42 636 12 59

 

Fundacja Rozwoju Przedsi臋biorczo艣ci

90-103 艁贸d藕, ul. Piotrkowska 86

Osoba do kontaktu:

Ma艂gorzata Bujacz

e-mail: m.bujacz@frp.lodz.pl, tel.: 42 630 36 67

 

 

POKL LARR KSU PARP UE logo

 

Projekt聽Zapewnienie us艂ug z zakresu rozwoju firmy dla przedsi臋biorc贸w oraz os贸b zamierzaj膮cych rozpocz膮膰 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 w formule one-stop-shops鈥

jest聽wsp贸艂finansowany ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpocz臋ciu dzia艂alno艣ci gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsi臋biorc贸w na badania i rozw贸j, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorz膮du Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne po偶yczki oraz por臋czenia dla M艢P, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatk贸w inwestycyjnych na terenie woj. 艂贸dzkiego.