KONSULTANCI
 • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
 • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WI臉CEJ
Oferta Regionalna – Wsparcie Finansowe

Programy i projekty finansowane ze 艣rodk贸w publicznych, skierowane do os贸b fizycznych planuj膮cych rozpocz臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej / przedsi臋biorc贸w

 

 

鈥濸ierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”

 

Oferowane wsparcie:

1)聽聽聽聽聽 Po偶yczka na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej 鈥 dla os贸b niezatrudnionych i nie wykonuj膮cych innej pracy zarobkowej:

 • absolwent贸w szk贸艂 i uczelni wy偶szych do 4 lat od dnia uko艅czenia szko艂y lub uzyskania tytu艂u zawodowego;
 • zarejestrowanych bezrobotnych;
 • student贸w ostatniego roku studi贸w wy偶szych (studi贸w I i II stopnia, jednolitych studi贸w magisterskich).

Po偶yczki na za艂o偶enie dzia艂alno艣ci gospodarczej b臋d膮 udzielane na nast臋puj膮cych warunkach:

 • 74 tys. z艂 czyli aktualnie maksymalna kwota po偶yczki stanowi膮ca 20-krotno艣膰 przeci臋tnego wynagrodzenia w kraju,
 • preferencyjne oprocentowanie na poziomie 录 stopy redyskonta weksli 鈥 aktualnie 0,56% w skali roku,
 • okres sp艂aty do 7 lat,
 • mo偶liwo艣膰 karencji w sp艂acie kapita艂u do roku.

2)聽聽聽聽聽 Po偶yczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez Powiatowy Urz膮d Pracy 鈥 w maksymalnej kwocie do 6-krotno艣ci przeci臋tnego miesi臋cznego wynagrodzenia 鈥 dla:

 • os贸b, kt贸re uzyska艂y po偶yczk臋 na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej;
 • podmiot贸w, o kt贸rych mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 i 1a oraz ust. 1a Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj.:

鈥 podmiot贸w prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮,

鈥 niepublicznych szk贸艂,

鈥 niepublicznych przedszkoli,

鈥 os贸b fizycznych, os贸b prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadaj膮cych osobowo艣ci prawnej, zamieszkuj膮cych lub maj膮cych siedzib臋 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, b臋d膮cych posiadaczami gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym lub prowadz膮cych dzia艂 specjalny produkcji rolnej, o kt贸rym mowa w ustawie o podatku dochodowym od os贸b fizycznych lub w ustawie o podatku dochodowym od os贸b prawnych, zatrudniaj膮cych w okresie ostatnich 6 miesi臋cy, w ka偶dym miesi膮cu, co najmniej jednego pracownika w pe艂nym wymiarze czasu pracy,

 • 偶艂obk贸w lub klub贸w dzieci臋cych tworzonych i prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadaj膮ce osobowo艣ci prawnej, o kt贸rych mowa w przepisach o opiece nad dzie膰mi w wieku do lat 3.

3)聽聽聽聽聽 Bezp艂atne doradztwo i szkolenia dla po偶yczkobiorc贸w, w szczeg贸lno艣ci z zakresu:

 • zak艂adania dzia艂alno艣ci gospodarczej;
 • form opodatkowania dzia艂alno艣ci gospodarczej;
 • prowadzenia ksi臋gowo艣ci.

oraz dla ubiegaj膮cych si臋 o po偶yczk臋 – z zasad aplikowania o wsparcie.

 

 

 

Dane kontaktowe instytucji oferuj膮cych wsparcie:

 

Towarzystwo Inwestycji Spo艂eczno-Ekonomicznych

Tel. 22 636 07 40

e-mail: tise@tise.pl

Wsparcie w starcie – dokumenty do pobrania na stronie TISE

 

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR

Tel. 17 788 18 67

e-mail: marr@marr.com.pl

Wsparcie w starcie – dokumenty do pobrania na stronie MARR

 

Podkarpacki Fundusz Por臋cze艅 Kredytowych

Tel. 17 862 11 66

e-mail: sekretariat@pfpk.com

 

 

 

POKL LARR KSU PARP UE logo

 

Projekt聽Zapewnienie us艂ug z zakresu rozwoju firmy dla przedsi臋biorc贸w oraz os贸b zamierzaj膮cych rozpocz膮膰 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 w formule one-stop-shops鈥

jest聽wsp贸艂finansowany ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego

 

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpocz臋ciu dzia艂alno艣ci gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsi臋biorc贸w na badania i rozw贸j, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorz膮du Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne po偶yczki oraz por臋czenia dla M艢P, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatk贸w inwestycyjnych na terenie woj. 艂贸dzkiego.