KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Ogłoszenie o naborze do Łódzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości
2015-01-26

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza nabór Wnioskodawców do Łódzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Nabór ma charakter ciągły, jednakże wskazuje się następujące daty graniczne złożenia dokumentacji aplikacyjnej w I kwartale 2015r.:

 

  • 13 luty 2015r
  • 27 luty 2015r
  • 13 marca 2015r
  • 27 marca 2015r

 

W ramach niniejszego ogłoszenia o naborze Wnioskodawcą mogą być jedynie Nowopowstali[2] przedsiębiorcy.

Dokumentacja aplikacyjna oraz informacje na temat udzielanego wsparcia dostępne są na stronie http://larr.pl/lodzki-inkubator-przedsiebiorczosci-2/

 

[2] oznacza to przedsiębiorcę, który zarejestrował działalność gospodarczą pomiędzy złożeniem dokumentacji aplikacyjnej a podpisaniem umowy najmu

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.