KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Ogłoszenie o wynikach zapytania ofertowego 6/KAZ/RPO WŁ/2013
2013-09-11

W ramach wyboru wykonawcy zadania „przygotowanie projektu katalogu, wydruk katalogu w ilości 500 szt., tłumaczenie zawartej treści w katalogu na język rosyjski” dla uczestników misji gospodarczej do Kazachsatnu w związku z udziałem w Polskiej Wystawy Narodowej w Aktobe, Kazachstan w dniach 29.09-04.10.2013 r.” w ramach prowadzonego przez Zamawiającego projektu „Promocja przedsiębiorstw z Województwa Łódzkiego poprzez organizację targów i misji gospodarczych celem ekspansji na światowe rynki zagraniczne”, realizowanego w ramach: Oś Priorytetowa III, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw – projekty dotyczące udziału lub organizacji udziału w targach, misjach i imprezach gospodarczych za granicą, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2007-2013 otrzymano trzy oferty.

 

  1. Pheno Sp. z o.o.
  2. Great Open House Sp. z o.o.
  3. Kamikaze

 

 

Niezbędne wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym spełniły: Pheno Sp. z o.o, Kamikaze.  Great Open House Sp. z o.o. nie spełniło kryteriów zawartych w zapytaniu ofertowym (pkt. 12 e)).

 

Wyboru firmy dokonano na podstawie wzoru zawartego w zapytaniu ofertowym pkt. 9

 

Lp.

Nazwa Firmy

Suma pkt.

1

Pheno Sp. z o.o.

60

2

Kamikaze

100

 

 

Po przeprowadzeniu analizy otrzymanej oferty uznano za najkorzystniejszą i dokonano wyboru wykonawcy – Kamikaze.

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa 

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego


 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.