KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Ogłoszenie o wynikach zapytania ofertowego nr 1/FR/RPOWŁ/2014
2014-08-27

W ramach wyboru wykonawcy zadania „organizacja przelotu dla uczestników misji do Paryża  w związku z udziałem w  branżowych targach spożywczych „SIAL PARIS” w dniach 19.10-23.10.2014r. w ramach prowadzonego przez Zamawiającego projektu „Promocja przedsiębiorstw z Województwa Łódzkiego poprzez organizację targów i misji zagranicznych celem ekspansji na światowe rynki zagraniczne”, realizowanego w ramach: Oś Priorytetowa III, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw – projekty dotyczące udziału lub organizacji udziału w targach, misjach i imprezach gospodarczych za granicą, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2007-2013 otrzymano cztery oferty.

 

  1. Delta Tour
  2. Centrum podróży BILLOT Łódź
  3. Impuls S.C. operator serwisu Bilety Bilety.pl
  4. Biuro Turystyki „Bial-Tour” Sp. z o.o

 

Niezbędne wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym spełnili wszyscy oferenci.

Wyboru firmy dokonano na podstawie wzoru zawartego w zapytaniu ofertowym pkt. 8

 

 

Nazwa Firmy

Suma pkt.

1.

Delta Tour

96,08

2. 

Centrum podróży BILLOT Łódź

96,50

3. 

Impuls S.C. operator serwisu Bilety Bilety.pl

100

4. 

Biuro Turystyki „Bial-Tour” Sp. z o.o

97,28

 

Po przeprowadzeniu analizy otrzymanych ofert uznano za najkorzystniejszą i dokonano wyboru wykonawcy – Impuls S.C. operator serwisu Bilety Bilety.pl.

 

program regionalny -- lodzkie -- cop -- ue

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.