KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Ogłoszenie o wynikach zapytania ofertowego nr 1/KATOWICE/PR/RPO WŁ/2014
2014-04-15

W ramach wyboru wykonawcy zadania „wynajmu 3 hostess na czas trwania Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach w dniach 7-9 maja 2014 r. ” w ramach prowadzonego przez Zamawiającego projektu „Region Łódzki- kluczowy partner”, realizowanego w ramach: Oś Priorytetowa III, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw – projekty dotyczące udziału lub organizacji udziału w targach, misjach i imprezach gospodarczych za granicą, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2007-2013 otrzymano trzy oferty.

 

  1. Agencja Hostess Gold Girls
  2. Agencja Promocyjna Multi Fashion
  3. Agencja InPlus

 

Niezbędne wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym spełniło trzech oferentów: Agencja Hostess Gold Girls, Agencja Promocyjna Multin Fashion, Agencja InPlus.

 

Wyboru firmy dokonano na podstawie wzoru zawartego w zapytaniu ofertowym pkt. 8

 

Lp.

Nazwa Firmy Suma pkt.

1

Agencja Hostess Gild Girls

80,28

2

Agencja Promocyjna Multi Fashion

100

3 Agencja InPlus

96,84

 

Po przeprowadzeniu analizy otrzymanej oferty uznano za najkorzystniejszą i dokonano wyboru wykonawcy –  Agencja Promocyjna Multi Fashion.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.