KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Ogłoszenie o wynikach zapytania ofertowego nr 1/KNT/RPO WŁ/2014
2014-10-30

W ramach wyboru wykonawcy zadania „zakupu kompletu mebli składających się na wyposażenie pomieszczeń biurowych oraz zakup mebli do Sali konferencyjnej, wszystkie meble objęte minimum 24 miesięczną gwarancją” w ramach prowadzonego przez Zamawiającego projektu „Klaster Nowych Technologii”, realizowanego w ramach: Oś Priorytetowa III, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.4 Rozwój otoczenia biznesu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2007-2013 otrzymano trzy oferty.

  1. Nowy Styl Sp. z o.o.
  2. Mikomax Meble Biurowe Michał Haze
  3. Biurostyl PPHU Bogusława Dobrowolska

 

Niezbędne wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym spełniło  3 oferentów: Nowy Styl Sp. z o.o., Mikomax Meble Biurowe Michał Haze, Biurostyl PPHU Bogusława Dobrowolska.

Wyboru firmy dokonano na podstawie wzoru zawartego w zapytaniu ofertowym pkt. 8

 

 

Nazwa Firmy

Suma pkt.

1

Nowy Styl Sp. z .o.o.

100

2

Mikomax Meble Biurowe Michał Haze

94,76

3

Biurostyl PPHU Bogusława Dobrowolska

92,10

 

Po przeprowadzeniu analizy otrzymanej oferty uznano za najkorzystniejszą i dokonano wyboru wykonawcy –  Nowy Styl Sp. z o.o., ul. Pużaka 49, 38-400 Krosno

 

 

program regionalny -- lodzkie -- cop -- ue

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.