KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Ogłoszenie o wynikach zapytania ofertowego nr 1/KRYNICA/RPO WŁ/2014
2014-07-10

W ramach wyboru wykonawcy zadania „wynajmu 3 hostess na potrzeby udziału w Forum Ekonomicznym w Krynicy w dniach 2-4 września 2014r.” w ramach prowadzonego przez Zamawiającego projektu „Region Łódzki- kluczowy partner”, realizowanego w ramach: Oś Priorytetowa III, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw – projekty dotyczące udziału lub organizacji udziału w targach, misjach i imprezach gospodarczych za granicą, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2007-2013 otrzymano osiem ofert.

 

  1. P.W. RDC Nowak Przemysław
  2. DPM Agency Adam Dróżdż
  3. Agencja Hostess Gold Girls
  4. Agencja Promocyjna Multi Fashion
  5. Team Hostess Malwina Kraćkowska
  6. Agencja Promocji Uzupełniającej Giulietta
  7. Embassy Hostess & Event Staff Agency
  8. Agencja Hostess InPlus

 

Niezbędne wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym spełniło  7 oferentów: P.W. RDC Nowak Przemysław, DPM Agency Adam Dróżdż, Agencja Hostess InPlus, Agencja Hostess Gold Girls, Agencja Promocyjna Multin Fashion, Team Hostess Malwina Kraćkowska, Agencja Promocji Uzupełniającej Gulietta.

 

Wyboru firmy dokonano na podstawie wzoru zawartego w zapytaniu ofertowym pkt. 8

 

 

Nazwa Firmy

Suma pkt.

1

P.W. RDC Nowak Przemysław

49,65

2

DPM Agency Adam Dróżdż

74,82

3

Agencja Hostess InPlus

99,26

4

Agencja Hostess Gold Girls

100

5

Agencja Promocyjna Multi Fashion

87,20

6

Team Hostess Malwina Kraćkowska

97

7

Agencja Promocji Uzupełniającej Giulietta

72,82

8

Embassy Hostess & Event Staff Agency

0

 

Po przeprowadzeniu analizy otrzymanej oferty uznano za najkorzystniejszą i dokonano wyboru wykonawcy –  Agencja Hostess Gold Girls.

 

 

program regionalny -- lodzkie -- cop -- ue

program regionalny — lodzkie — cop — ue

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.