KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Ogłoszenie o wynikach zapytania ofertowego nr 1/PR/RPO WŁ/2013
2013-07-31

W ramach wyboru wykonawcy zadania „Przygotowanie kreacji graficznej, koncepcji i projektów graficznych na potrzeby organizowanych przez Zleceniodawcę eventów:

  • Forum Ekonomicznego w Krynicy (3-5 września 2013r.)
  • Międzynarodowych Targów Nieruchomości i Inwestycji i Nieruchomości Komercyjnych Expo Real w Monachium (7-9 października 2013 r.)”

 w ramach prowadzonego przez Zamawiającego projektu „Region Łódzki – kluczowy partner gospodarczy i biznesowy na arenie krajowej i międzynarodowej”, realizowanego w ramach: Oś Priorytetowa III, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw – marketing i promocja produktów i „marek” regionalnych i lokalnych, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 otrzymano trzy oferty spełniające wymogi zapisane w zapytaniu ofertowym:

 

Progressivo/ STUDIO kreatywne

ul. Brzeźna 14 lok.3

90-303 Łódź

 

Synkro Paweł Kalinowski

ul. Andrzeja Struga 78 lok. 31

90-557 Łódź

 

PHENO Sp. z o.o.

ul. Głogowa 22

91-479 Łódź

 

Oceny ofert dokonano na podstawie wzoru zawartego w zapytaniu ofertowym pkt. 10.

 

Lp.

Nazwa firmy

Suma pkt.

1

Progressivo/ STUDIO kreatywne

82

2

Synkro Paweł Kalinowski

44

3

PHENO Sp. z o.o.

98

 

 

Po przeprowadzeniu analizy i oceny  otrzymanych ofert , uznano za najkorzystniejszą i dokonano

wyboru Wykonawcy:

PHENO Sp. z o.o.

ul. Głogowa 22

91-479 Łódź

 

 

nowe_zestawienie_kolor

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.