KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Ogłoszenie o wynikach zapytania ofertowego nr 2/CHN/PRO WŁ/2013
2013-09-18

W ramach wyboru wykonawcy zadania jest „organizacja przelotu (zakup biletów lotniczych) dla uczestników misji gospodarczej do Chengdu w związku w udziałem w VIII Forum Biznesu i Współpracy Technologicznej UE-Chiny, w dniach 21.10-23.10.2013 r.” w ramach prowadzonego przez Zamawiającego projektu „Promocja przedsiębiorstw z Województwa Łódzkiego poprzez organizację targów i misji gospodarczych celem ekspansji na światowe rynki zagraniczne”, realizowanego w ramach: Oś Priorytetowa III, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności
i konkurencyjności przedsiębiorstw – projekty dotyczące udziału lub organizacji udziału w targach, misjach i imprezach gospodarczych za granicą, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2007-2013 otrzymano pięć ofert.

  1. Air France and KLM Poland
  2. Delta Tour Sp. z o.o.
  3. Impuls S.C. operator serwisu Bilety Bilety.pl
  4. First Class S.A.
  5. Nova Travel

Niezbędne wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym spełnił jeden oferent  Delta Tour Sp.z o.o. 

Wyboru firmy dokonano na podstawie wzoru zawartego w zapytaniu ofertowym pkt. 8

Lp.

Nazwa Firmy

Suma pkt.

1.

Delta Tour Sp. zo.o.

100

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.