KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Ogłoszenie o wynikach zapytania ofertowego nr 2/ŁIP/RPO WŁ/2014
2014-12-01

W ramach wyboru wykonawcy zadania „usługa dostawy sprzętu multimedialnego, na który składają się projektor oraz tablica interaktywna do Sali konferencyjnej” w ramach prowadzonego przez Zamawiającego projektu „Łódzki Inkubator Przedsiębiorczości”, realizowanego w ramach: Oś Priorytetowa III, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.4 Rozwój otoczenia biznesu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2007-2013 otrzymano pięć ofert.

 

  1. Maxico Sp. z o.o.
  2. Admotion Sp. z o.o.
  3. Mentor Media Mariusz Dziemieńczuk
  4. ProAUDIO-AVT Sp. z o.o.
  5. ElproAV Piotr Papich

 

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Zamawiający) działając na podstawie Zasad Udzielania Zamówień dla Wnioskodawców/Beneficjentów Realizujących Projekty Współfinansowane ze Środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, zwanych dalej Zasadami Udzielania Zamówień, informuje, iż jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 5 ElproAV Piotr Papich ul. Legionów 93/95, 91-072 Łódź.

 

 

Numer oferty

Nazwa (firma) Wykonawcy

Suma pkt.

1

Maxico Sp. z o.o.

Oferta odrzucona

2

Admotion Sp. z o.o.

 

99,04

3

Mentor Media Mariusz Dziemieńczuk

43,66

4

ProAUDIO-AVT Sp. z o.o.

98,02

5

ElproAV Piotr Papich

100

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.