KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Ogłoszenie o wynikach zapytania ofertowego nr 2/PR/RPO WŁ/2013
2013-08-06

W ramach wyboru Wykonawcy usługi „wykonanie projektu architektonicznego stoiska targowego na targach Expo Real  w Monachium w dniach 7-9 października 2013 r. wraz z dokładnym opisem technicznym warunków zabudowy” w ramach prowadzonego przez Zamawiającego projektu pn. „Region Łódzki – kluczowy partner gospodarczy i biznesowy na arenie krajowej i międzynarodowej”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw – marketing i promocja produktów i „marek” regionalnych i lokalnych, otrzymano łącznie 9 ofert, spełniających wymogi zapisanew zapytaniu ofertowym

 

EXPO-GROUP s.c.

ul. Bonarka 21

30-415 Kraków

 

Polexpo Exhibitions Sp. z o.o.

Ul. Słoneczna 26,

05-816 Michałowice

 

WEXPOL  Jacek Lewandowski

Ul. Żywiczna 67,

03-179 Warszawa

 

OMNI-ART. s.c. Dorota Kuryłło Rafał Kuryłło

Ul. Ks. Skorupki 21,

90-532 Łódź  

 

BWS P.H.U. Włodzimierz Słomiński

Ul. Truskawiecka 6,

60-478 Poznań

 

Studio 102

Ul. 11 Listopada 69 lok. 36

91-371 Łódź

 

Le 2 Workshop

Ul. Zielona 8

95-200 Pabianice

 

Expo linia Sp. z o.o.

 Ul. Przemysłowa 3

64-320 Buk

 

ARTA PROJEKT Anna Kaczmarek-Bujak

 Ul. Wyszeborska 8

60-188 Poznań

 

Oceny ofert dokonano na podstawie wzoru zawartego w zapytaniu ofertowym w pkt. 8.

 

Lp.

NAZWA FIRMY

ŁĄCZNA

PUNKTACJA

1

EXPO-GROUP s.c.

56

2

Polexpo Exhibitions Sp. z o.o.

                   43

3

WEXPOL  Jacek Lewandowski

64

4

OMNI-ART. s.c.

Dorota Kuryłło Rafał Kuryłło

60

5

BWS P.H.U. Włodzimierz Słomiński

37

6

Studio 102

18

7

Le 2 Workshop

46

8

Expo linia Sp. z o.o.

60

9

ARTA PROJEKT Anna Kaczmarek-Bujak

62

 

Po przeprowadzeniu analizy i oceny  otrzymanych ofert , uznano za najkorzystniejszą i dokonano

wyboru następującego Wykonawcy:

 

WEXPOL  Jacek Lewandowski

Ul. Żywiczna 67,

03-179 Warszawa                        

 

 

Zamawiający zawiadamia również, że zostały odrzucone następujące oferty, ze względu na niespełnienie warunków udziału, o których mowa w zapytaniu ofertowym w pkt. 7:

 

Studio Białe Sp. z o.o.

Osiedle pod lipami 16/15

61-638 Poznań

 

 

nowe_zestawienie_kolor

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.