KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Ogłoszenie o wynikach zapytania ofertowego nr 4.2/KAZ/RPO WŁ/2013
2013-08-14

W ramach wyboru wykonawcy zadania „organizacja przelotu dla uczestników misji do Kazachstanu w związku z udziałem w  Polskiej Wystawy Narodowej w Aktobe, Kazachstan w dniach 29.09-04.10.2013 r.” w ramach prowadzonego przez Zamawiającego projektu „Promocja przedsiębiorstw z Województwa Łódzkiego poprzez organizację targów i misji gospodarczych celem ekspansji na światowe rynki zagraniczne”, realizowanego w ramach: Oś Priorytetowa III, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw – projekty dotyczące udziału lub organizacji udziału w targach, misjach i imprezach gospodarczych za granicą, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2007-2013 otrzymano cztery oferty.

 

  1. Biuro Turystyczne Gromada
  2. Biuro Podróży WANDI „Na Wschód”
  3. Impuls S.C. operator serwisu Bilety Bilety.pl
  4. Biuro Podróży First Class S.A.

 

 

Niezbędne wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym spełnił jeden oferent Impuls S.C. operator serwisu BiletyBilety.pl. W momencie rezerwacji biletów pozostali oferenci nie byli w stanie zagwarantować ceny złożonej w ofercie cenowej.

 

Wyboru firmy dokonano na podstawie wzoru zawartego w zapytaniu ofertowym pkt. 8

 

Lp.

Nazwa Firmy

Suma pkt.

1.

Impuls S.C. operator serwisu Bilety Bilety.pl

100

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

 

 

Po przeprowadzeniu analizy otrzymanych ofert uznano za najkorzystniejszą i dokonano wyboru wykonawcy – Impuls S.C. operator serwisu BiletyBilety.pl. 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa 

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego


Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.