KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Ogłoszenie o wynikach zapytania ofertowego nr 4/PR/RPO WŁ/2013
2013-07-26

 W ramach wyboru wykonawcy zadania „organizacja przelotu dla uczestników wyjazdu na targi Expo Real w Monachium w dniach 5-9 października 2013r. na trasie Warszawa – Monachium-Warszawa”  w ramach prowadzonego przez Zamawiającego projektu „Region Łódzki – kluczowy partner gospodarczy i biznesowy na arenie krajowej i międzynarodowej”, realizowanego w ramach: Oś Priorytetowa III, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw – marketing i promocja produktów i „marek” regionalnych i lokalnych, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2007-2013 otrzymano dwie oferty spełniające wymogi zapisane w zapytaniu ofertowym:

 

Konsorcjum Polskich Biur Podróży Trade and Travel Company

ul. Piotrkowska 92

90-103 Łódź,

 

 

NOVA TRAVEL

ul. 6 Sierpnia 1/3

90-606 Łódź

 

Wyboru firmy dokonano na podstawie wzoru zawartego w zapytaniu ofertowym pkt. 8

 

Lp.

Nazwa Firmy

Suma pkt.

1.

Konsorcjum Polskich Biur Podróży Trade and Travel Company

96

2.

NOVA TRAVEL

100

 

Po przeprowadzeniu analizy otrzymanych ofert uznano za najkorzystniejszą i dokonano

wyboru wykonawcy

NOVA TRAVEL

ul. 6 Sierpnia 1/3 90-606 Łódź

 

 nowe_zestawienie_kolor

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.