KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Ogłoszenie o wynikach zapytania ofertowego nr 5/PR/RPO WŁ/2014
2014-08-29

W ramach wyboru wykonawcy zadania „wynajmu 2 hostess na czas trwania targów Expo Real w Monachium w dniach 6-8 października 2014 r. ” w ramach prowadzonego przez Zamawiającego projektu „Region Łódzki- kluczowy partner”, realizowanego w ramach: Oś Priorytetowa III, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw – projekty dotyczące udziału lub organizacji udziału w targach, misjach i imprezach gospodarczych za granicą, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2007-2013 otrzymano trzy oferty.

 

  1. 4mat Agencja Promocyjno-Reklamowa Anna Czmielewska
  2. Gold Group Joanna Pudłowska
  1. Agencja Hostess InPlus

 

Niezbędne wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym spełniło  2 oferentów: 4mat Agencja Promocyjno-Reklamowa Anna Czmielewska, Gold Group Joanna Pudłowska

Wyboru firmy dokonano na podstawie wzoru zawartego w zapytaniu ofertowym pkt. 8

 

 

Nazwa Firmy

Suma pkt.

1

4mat Agencja Promocyjno-Reklamowa Anna Czmielewska

33,73

2

Gold Group Joanna Pudłowska

100

3

Team Hostess Malwina Kraćkowska

0

 

Po przeprowadzeniu analizy otrzymanej oferty uznano za najkorzystniejszą i dokonano wyboru wykonawcy –  Gold Group Joanna Pudłowska.

 

program regionalny -- lodzkie -- cop -- ue

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.