KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Ogłoszenie o wynikach zapytania ofertowego nr 6/PR/RPO WŁ/2014
2014-08-29

W ramach wyboru wykonawcy zadania „wynajmu 2 tłumaczy polsko-niemiecko-angielsko języcznych na czas trwania targów Expo Real w Monachium w dniach 6-8 października 2014 r. ” w ramach prowadzonego przez Zamawiającego projektu „Region Łódzki- kluczowy partner”, realizowanego w ramach: Oś Priorytetowa III, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw – projekty dotyczące udziału lub organizacji udziału w targach, misjach i imprezach gospodarczych za granicą, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2007-2013 otrzymano dwie oferty.

 

  1. Lidiex Sp. z o.o.
  2. Eureka, Karolina Sacha
  1. – 

 

Niezbędne wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym spełniło  2 oferentów: Lidex Sp. z o.o., Eureka, Karolina Sacha.

Wyboru firmy dokonano na podstawie wzoru zawartego w zapytaniu ofertowym pkt. 8

 

 

Nazwa Firmy

Suma pkt.

1

Lidex Sp. z o.o.

79,86

2

Eureka, Karolina Sacha

100

3

– 

– 

 

Po przeprowadzeniu analizy otrzymanej oferty uznano za najkorzystniejszą i dokonano wyboru wykonawcy –  Eureka, Karolina Sacha.

 

 

program regionalny -- lodzkie -- cop -- ue

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.