KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Ogólnopolska konferencja naukowa Bezpieczny Senior, 24 kwietnia 2018 r, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi.
2018-03-09

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi i Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako partner przedsięwzięcia serdecznie zapraszają Państwa do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej Bezpieczny Senior – zagrożenia i wyzwania dla profilaktyki, która odbędzie się 23 kwietnia 2018 r. o godz. 10.00 w Społecznej Akademii Nauk przy ul. Kilińskiego 98 w Łodzi. Tematyka konferencji będzie obejmowała m.in:

  1. Uwarunkowania współczesnych zagrożeń dla osób starszych
  2. Rola i miejsce seniora rodu we współczesnej rodzinie polskiej
  3. Rzecznictwo i zaspokojenie potrzeb osób starszych 
  4. Nowe technologie – szanse i zagrożenia dla osób starszych
  5. Instytucjonalna profilaktyka społeczna

Każda osoba biorąca udział w konferencji otrzyma certyfikat uczestnictwa.

Załączniki:

1. Pismo przewodnie Konferencja Bezpieczny Senior wersja 23.02. a

2. Karta Zgłoszenia Konferencja Bezpieczny Senior

Zgłoszenie uczestnictwa czynnego w Konferencji lub samej publikacji prosimy dokonywać przez wypełnienie i przesłanie Karty zgłoszenia na adres mailowy Sekretarza Konferencji: sszymanski@san.edu.pl do dnia 30.03.2018 r. (w zgłoszeniu prosimy o zaznaczenie formy uczestnictwa oraz przesłanie głównych tez swojego wystąpienia).

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.