KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ
Organizacja wyjazdu wakacyjnego dla dzieci z Ukrainy – prośba o wsparcie inicjatywy Konsulatu
2017-07-12

Konsul Honorowy Ukrainy w Łodzi p. Bogdan Wysocki zwraca się z uprzejmą prośbą  o wsparcie w realizacji szczytnej inicjatywy, jaką jest organizacja pobytu wakacyjnego na okres 24.07.2017 r. do 7.08.2017 r. na terenie województwa łódzkiego dwudziestu ukraińskich dzieci z terenów dotkniętych wojną. 

 

Wszelkie środki ze zbiórki pieniędzy zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów: 

 

– zakwaterowania

– wyżywienia

– atrakcji dla dzieci

– transportu w trakcie pobytu

– zakupu upominków 

– opłacenie przewodników oraz opiekunów

W zamian za okazane wsparcie donatorzy mogą liczyć na:

1) wpis na stronie internetowej Konsulatu Ukrainy w Łodzi

2) pisemne podziękowania Ambasady Ukrainy w Polsce

3) pisemne podziękowania Konsulatu Honorowego Ukrainy w Łodzi

4) podziękowanie zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej Konsulatu Honorowego Ukrainy w Łodzi

 

Jesteśmy przekonani, że udzielone przez Państwa wsparcie finansowe umożliwi zrealizowanie planowanej inicjatywy i będzie wkładem w rozwój i przyszłość naszych podopiecznych oraz stosunków polsko-ukraińskich. 

 

Bliższe informacje na temat inicjatywy można uzyskać pod numerem telefonu: 601 155 330, pytania można kierować również na adres mailowy: biuro@konsulat@gmail.com

 

Pokładając nadzieję na Państwa przychylną reakcję na nasz apel, podajemy nr konta, na które można dokonywać wpłat.

 

09 8784 0003 0099 0010 0001 9801 Bank Rzemiosła, Międzynarodowa Fundacja Kobiet w Łodzi

tytuł przelewu „dla Dzieci z Ukrainy”

 

Do pobrania:

Oficjalny list Konsula Honorowego Ukrainy w Łodzi

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.