KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do dofinansowania w projekcie „Młodzi w biznesie”
2013-07-22

W wyniku prac Komisji Oceny Wniosków sporządzona została ostateczna lista uczestników projektu „Młodzi w biznesie”, którzy otrzymają dofinansowanie na uruchomienie działalności gospodarczej. W razie pytań prosimy o kontakt z:

– P. Tomaszem Piestrakiem – tel. 042 664 37 60,

– P. Pauliną Chmielewską – Tel. 042 291 78 91.

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.