KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Otwarcie naboru wniosków do Działania 1.4-4.1 POIG
2009-11-01

Od dnia 2 do 30 listopada Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego prowadzić będzie nabór wniosków do Działania 1.4-4.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wynikow tych prac. Wnioski o dofinansowanie należy przesyłać na adres lub składać w Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Wydziale Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF). Szczegółowe informacje i dokumenty na stronie PARP www.parp.gov.pl.

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.