KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
PARP – Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP
2015-12-16

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs w ramach poddziałania 2.3.1 „Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP” Dofinansowanie przeznaczone jest dla MSP na realizację proinnowacyjnych usług tj.:

 

a) usług doradczych w zakresie innowacji
b) usług wsparcia innowacji oznaczających udostępnienie przestrzeni
biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów,
znakowanie, testowanie i certyfikację jakości w celu opracowania bardziej
efektywnych produktów procesów i usług, wspierających MSP w procesie wdrożenia innowacji produktowych lub procesowych o charakterze technologicznym, realizowanych w obszarach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji – KIS.

 

Wykonawcą usług są akredytowane Instytucje Otoczenia Biznesu. Proces akredytacji IOB prowadzony jest przez Ministerstwo Rozwoju (MR).

 

 
Wnioski można składać w terminie od 18 stycznia 2016 r. do 18 marca 2016 r.

W razie Państwa zainteresowania pomocą w zakresie pozyskania dotacji prosimy o kontakt z p. Moniką Więckowską tel. 724-544-020 lub p. Bartłomiejem Walczakiem tel. 600-589-895, 42 208 92 78

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.