KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Partnerstwo publiczno – prywatne. Szkolenia w Lublinie, Łodzi i Szczecinie.
2017-07-24

Ministerstwo Rozwoju oraz konsorcjum Związku Miast Polskich i Związku Powiatów Polskich zapraszają do udziału w dwudniowych szkoleniach regionalnych z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego, które odbędą się jesienią w siedmiu miastach.

 

• Celem szkoleń jest przybliżenie tematyki i procedur partnerstwa publiczno-prywatnego osobom, które nie mają w tym zakresie doświadczenia.

• Są jeszcze wolne miejsca na szkolenia w sesji jesiennej w Lublinie, Łodzi, Zielonej Górze, Białymstoku, Szczecinie, Katowicach i Krakowie.

• Szkolenia prowadzą trenerzy z wieloletnim doświadczeniem a uczestnicy pokrywają tylko koszt dojazdu. 

Do udziału w szkoleniu regionalnym zaproszone są osoby zainteresowane wdrażaniem inwestycji w formule PPP, zatrudnione w JST czy jednostkach podległych, w tym w szczególności decydentów i urzędników zajmujących się inwestycjami, pozyskiwaniem środków unijnych, zamówieniami publicznymi, czy obsługą prawną.

W trakcie dwudniowego szkolenia jego uczestnikom zostaną przekazane zasady realizacji przedsięwzięć w formule PPP. Program obejmuje m.in. szczegółowe omówienie istoty PPP oraz źródła prawa i przykłady inwestycji z polskiego rynku PPP.

 

Są jeszcze wolne miejsca na szkolenia w sesji jesiennej w: Lublinie (4-5 września), Łodzi(11-12 września), Zielonej Górze (18-19 września), Białymstoku (25-26 września), Szczecinie (2-3 października), Katowicach (9-10 października) i Krakowie (16-17 października).

 

Uczestnicy pokrywają tylko koszt dojazdu na miejsce szkolenia, pozostałe koszty finansowane są ze środków projektu. Ukończenie szkolenia potwierdzone zostanie zaświadczeniem.

Szkolenia realizowane są w ramach projektu Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Wszelkie informacje dostępne na stronie: www.mr.gov.pl/ppp.

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.