KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ
Archiwum dokumentów regulujących zasady udzielania pożyczek
jeremie-dla-przedsiebiorczych_nn5985 logo-inicjatywa-jeremie-dla-wojewodztwa-lodzkiego

 

 

Archiwum

 

Dokumenty regulujące zasady udzielania pożyczek oraz aplikacyjne obowiązujące (.zip):

26.10.2015 – 07.12.2015

01.06.2015 – 07.07.2015

- 5.02.2015 – 31.05.2015

3.02.2014 – 4.02.2014

3.09.2013 – 2.02.2014

1.03.2013 – 2.09.2013

20.09.2012 – 28.02.2013

08.05.2012 – 19.09.2012

12.03.2012 – 08.05.2012

13.12.2011 – 11.03.2012

13.09.2011 – 12.12.2011

przed 12.09.2011

 

 

pr_lodzkie_larr_ue

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

 

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.