KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Podpisanie porozumienia z Łódzką Radą Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT
2015-05-25

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Łódzka Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT podpisały umowę o współpracy partnerskiej w zakresie realizacji inicjatyw, programów, projektów i usług o charakterze informacyjnym i proinnowacyjnym dla firm z sektora MŚP.  To kolejny krok ŁARR S.A. w celu zapewnienia firmom z sektora MŚP szerokiej gamy usług doradczych.

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.