KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Pojedź z nami na Forum Biznesu i Współpracy Technologicznej do Chin. 3 – 6 listopada 2016 r.
2016-09-14

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłosił nabór przedsiębiorstw sektora MŚP do udziału w misji gospodarczej do Chin na Forum Biznesu i Współpracy Technologicznej UE-Chiny (Chengdu).

 

Organizacja wydarzenia ma na celu promocję przedsiębiorstw woj. łódzkiego oraz wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw poprzez umożliwienie bezpośrednich kontaktów międzynarodowych. Istotą misji jest pozyskanie partnerów gospodarczych dla uczestników misji w oparciu o przeprowadzone spotkania, w tym pozyskanie zagranicznych inwestorów dla województwa łódzkiego. Dzięki udziałowi w wydarzeniu firmy z województwa łódzkiego będą miały szansę nawiązania współpracy z kontrahentem chińskim.

 

Międzynarodowy zasięg Forum oraz jego prestiż w Chinach umożliwiają nawiązanie szerokich kontaktów co sprzyja budowaniu sieci międzynarodowej współpracy gospodarczej. Chengdu, zgodnie z decyzją Chińskiego Rządu Centralnego, staje się kolebką innowacji w rejonie Chin Zachodnich, pozwala to na postawienie tezy, iż dzięki udziałowi w Forum innowacyjne firmy z regionu łódzkiego znajdą zaawansowanych technologicznie partnerów, co dodatkowo przyczyni się do rozwoju przedsiębiorstw. Forum jest wydarzeniem corocznym, organizowanym od roku 2005. Stanowi platformę współpracy między Chinami a UE.

 

Uczestnikami Forum będą przedsiębiorcy, naukowcy, oraz przedstawiciele administracji rządowej z UE i Chin, którzy będą dzielić się najnowszymi informacjami, osiągnięciami technologicznymi, a także praktycznymi doświadczeniami z danych sektorów.

 

Jedną z najważniejszych części programu są spotkania B2B. Spotkania są dopasowywane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorców, instytutów badawczych oraz administracji publicznej biorącej udział w Forum.

 

Termin wydarzenia: 2-6 listopada 2016 r. Termin zgłoszeń: do 30 września 2016 r. Preferowane branże: energetyka w tym odnawialne źródła energii, informatyka i telekomunikacja oraz zaawansowane materiały budowane.

 

Jednocześnie zapraszamy do udziału w spotkaniu dla przedsiębiorców, które odbędzie się 19 września b.r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Celem spotkania będzie przekazanie wiedzy na temat potencjalnych rynku chińskiego i wyposażenie przedsiębiorców w wiedzę i praktyczne narzędzia pozwalające na analizę i diagnozę ich potencjału wewnętrznego, zewnętrznego, określenie ich pozycji rynkowej oraz wsparcie w zakresie określenia celów strategicznych mających na celu wzrost konkurencyjności na rynku międzynarodowym w kontekście udziału w wydarzeniu. Więcej szczegółów dotyczących szkolenia, wkrótce.
Koszt udziału finansowany jest ze środków Funduszy Europejskich. Przedsiębiorcy, którzy nie zostaną zakwalifikowani mają możliwość udziału w Forum na własny koszt po wcześniejszym zgłoszeniu drogą mailową ze wskazanymi osobami do kontaktu.

 

Na wszelkie pytania odpowiedzą:
1. Anna Szulc 42 663 36 04 anna.szulc@lodzkie.pl
2. Izabela Kalinowska 42 663 97 97 izabela.kalinowska@lodzkie.pl

 

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.