KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Pomysły na biznesy za unijne dotacje
2010-03-25

Centrum językowe, sala zabaw dla dzieci, sklep z żywnością ekologiczną i punkt informacji turystycznej – – takie m.in. firmy chcą założyć mieszkańcy powiaty skierniewickiego za unijne dotacje. Zakończył się właśnie nabór do dwóch nowych projektów Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego – „Wirtualny biznes” i „Spełniona w biznesie”.

– Wpłynęło wiele ciekawych pomysłów na biznesy, a to będzie ważnym, choć nie jedynym kryterium oceny – mówi Błażej Moder, prezes ŁARR. – Formularze zgłoszeniowe zostaną teraz ocenione pod względem formalnym, a następnie merytorycznym. Uczestnicy każdego z konkursów, którzy otrzymają największą liczbę punktów, zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne – one ostatecznie zdecydują o tym, kto otrzyma wsparcie na własny biznes. Wyniki będą znane w kwietniu – dodaje Błażej Moder.
Jak informuje nas rozmówca, jedna  z uczestniczek konkursu „Spełniona w biznesie”  zamierza otworzyć punkt informacji turystycznej, który zajmie się także m.in. organizacją wycieczek.

– Takiego miejsca brakuje w Skierniewicach, a moim zdaniem jest potrzebne. Dla mnie to spełnienie młodzieńczych marzeń – zdradza przyszła bizneswoman.
Wsparcie w obu konkursach otrzyma 80 osób. Każdy ze zwycięzców dostanie do 40 tys. zł jednorazowej dotacji na wydatki związane z założeniem firmy oraz tzw. wsparcie pomostowe – 1,1 tys. zł przez 6-12 miesięcy np. na opłacenie składek
ZUS i czynszu. Wszyscy skorzystają również z indywidualnego doradztwa ekspertów ŁARR oraz ze szkoleń. Będą one dotyczyć praktycznych aspektów zakładania i prowadzenia firmy oraz pomocnych w biznesie zagadnień psychologicznych, m.in. komunikacji, asertywności, negocjacji i autoprezentacji. Na wsparcie nowych biznesów ŁARR przeznaczy ponad 5,5 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Tym razem konkursy były przeznaczone dla osób z miejscowości liczących poniżej 25 tys. mieszkańców oraz terenów wiejskich. W „Wirtualnym biznesie” mogły wziąć udział osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo, chcące założyć e-biznesy, z całego województwa. Konkurs „Spełniona w biznesie” był natomiast skierowany do kobiet w wieku powyżej 45 lat, mieszkających w ośmiu powiatach regionu.
– Małe miejscowości i tereny wiejskie zostały, jak wiadomo, w największym stopniu dotknięte bezrobociem i innymi skutkami kryzysu gospodarczego, dlatego właśnie ich mieszkańcom chcemy pomóc w zakładaniu firm – mówi Błażej Moder.
To kolejne projekty Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego, wspierające mieszkańców województwa w zakładaniu działalności gospodarczej. W ubiegłym roku, dzięki trzem unijnym konkursom ŁARR, w Łodzi i regionie powstały 63 firmy, m.in. szkoła jazdy dla kobiet, kilka sklepów internetowych i studio dubbingowe.

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.