KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Poręczenia do 500.000 zł tylko z ŁARR S.A
2012-11-12

Projekt Funduszu Poręczeń Kredytowych   w ramach Inicjatywy JEREMIE.

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. będzie pierwszym Pośrednikiem Finansowym w kraju, który będzie udzielał przedsiębiorcom, w ramach Inicjatywy JEREMIE, wsparcia zarówno w formie pożyczek (w tej chwili ŁARR S.A. realizuje trzy projekty pożyczkowe na łączną kwotę około 81.000.000 zł), jak i w formie poręczeń kredytowych. Będzie to również pierwszy fundusz poręczeniowy z istotnym kapitałem w województwie łódzkim.

Istotą działania Funduszu Poręczeń Kredytowych jest umożliwienie pozyskania kredytu przedsiębiorcom, którzy nie posiadają wymaganych przez bank zabezpieczeń. W takiej sytuacji, banki współpracujące z Funduszem kierują wniosek przedsiębiorcy o udzielenie poręczenia przez Fundusz Poręczeniowy.

W ramach projektu zostanie udzielone wsparcie o łącznej wartości 12.500.000 zł.

Projekt będzie realizowany przez okres 24 miesięcy bądź do momentu wyczerpania środków. 

Wsparcie jest kierowane do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego.

Fundusz Poręczeń Kredytowych ŁARR S.A., w ramach projektu JEREMIE, będzie mógł poręczać zarówno kredyty inwestycyjne, jak i kredyty obrotowe związane z rozwojem przedsiębiorstwa.

Maksymalna wartość poręczenia wyniesie 500.000 zł i 60 % kwoty kredytu. Poręczeniem będą mogły zostać objęte kredyty z okresem spłaty do 5 lat.

ŁARR S.A. zaproponuje przedsiębiorcom relatywnie niewielki koszt otrzymania poręczenia oscylujący, w zależności od okresu i kwoty poręczenia na poziomie od 250 do 650 zł jednorazowej prowizji.

 

 

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.