KONSULTANCI
 • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
 • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Poręczenia kredytów

Fundusz Poręczeń Kredytowych działa przy wsparciu Inicjatywy JEREMIE.

 

Oferta poręczeniowa skierowana jest do mikro, małych i średnich Przedsiębiorców, zarejestrowanych, posiadających siedzibę lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego.

 

W ramach Funduszu Poręczeń Kredytowych poręczane są kredyty inwestycyjne lub obrotowe, przeznaczone  wyłącznie na prowadzenie i rozwój działalności gospodarczej, w szczególności na:

a) finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno-usługowo-handlowych,

b) tworzenie nowych miejsc pracy,

c) wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,

d) zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty, w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,

e) oraz inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP.

 

Maksymalna kwota poręczenia:

do 500 000 zł i do 80% wartości poręczonego kredytu.

 

Maksymalny okres poręczenia:

do 66 miesięcy

 

Wysokość jednorazowej prowizji za udzielenie poręczenia przez Fundusz  Poręczeń Kredytowych:

 

Okres obowiązywania poręczenia Wartość poręczenia
do 100.000 zł  powyżej 100.000 zł do 300.000 zł powyżej 300.000 zł
do 12 miesięcy 250 zł 350 zł 450 zł
powyżej 12 miesięcy do 36 miesięcy 350 zł 450 zł 550 zł
 powyżej 36 miesięcy 450 zł 550 zł 650 zł

 

 

Poręczenia udzielane w ramach Funduszu Poręczeń Kredytowych Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA stanowią pomoc de minimis.

 

 

 

Wnioski o udzielenie poręczenia z Funduszu Poręczeń Kredytowych należy składać za pośrednictwem Banku, w którym Przedsiębiorca ubiega się o kredyt inwestycyjny lub obrotowy i z którym Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego SA podpisała umowę o współpracę.

 

LISTA BANKÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH W RAMACH INICJATYWY JEREMIE:

 

 1. PKO Bank Polski S.A.
 2. Bank Spółdzielczy Towarzystwo Oszczędnościowo-Pożyczkowe PA-CO-BANK w Pabianicach
 3. ING Bank Śląski S.A.
 4. Quality All Development – Fundusz Kapitałowy SA
 5. Getin Noble Bank S.A.
 6. Bank Gospodarki Żywnościowej 
 7. Bank Spółdzielczy w Andrespolu
 8. Bank Spółdzielczy Towarzystwo Oszczędnościowo-Pożyczkowe PA-CO-BANK w Pabianicach
 9. Quality All Development – Fundusz Kapitałowy SA
 10. Getin Noble Bank S.A.

 

 

Dokumenty regulujące zasady udzielania poręczeń:

1. Regulamin Funduszu Poręczeń Kredytowych

2. Lista Banków Kredytujących

3. Formularz wniosku o udzielenie poręczenia

4. Umowa o udzielenie poręczenia

5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

6. Zestawienie otrzymanej pomocy de minimis

7. Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez BGK

9. Formularz informacji o stanie prawnym i finansowym Kredytobiorcy

 

Pobierz wszystko (*.zip)

 

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.