KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Porozumienie z PwC na rzecz rozwoju Partnerstwa Publiczno – Prywatnego w Łodzi i regionie łódzkim
2013-11-19

Od 13 listopada 2013 r. – Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego oraz firma doradcza PwC będą działać na rzecz rozwoju Partnerstwa Publiczno – Prywatnego w Łodzi i regionie łódzkim. Porozumienie w tej sprawie podpisali Przemysław Andrzejak Prezes Zarządu Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz Ryszard Petru, Partner z firmy doradczej PwC.

Dzięki rozpoczętej współpracy, która nastąpiła po podpisaniu porozumienia 13.11.2013 r. podczas Europejskiego Forum Gospodarczego, jednostki samorządowe w regionie łódzkim otrzymają wsparcie lokalnego partnera (ŁARR) oraz dostęp do praktycznego doświadczenia PwC z innych projektów infrastrukturalnych prowadzonych na naszym rynku oraz w krajach, w których PPP działa od dłuższego czasu. Porozumienie zakłada współpracę na wszystkich etapach – poczynając od analiz i kwalifikacji projektów do realizacji w formule PPP,  poprzez merytoryczne wsparcie w trakcie trwania prac, aż po nadzór nad realizacją inwestycji w imieniu podmiotu publicznego.

„Rozwój Łodzi i regionu niesie ze sobą coraz większe potrzeby inwestycyjne, a w okresie zmniejszonych wpływów do budżetu oraz ograniczonych środków unijnych realizacja dużych projektów infrastrukturalnych staje się coraz trudniejsza. Odpowiedzią na te wyzwania może być właśnie partnerstwo publiczno – prywatne.” – mówi Ryszard Petru, Partner w firmie PwC. „Należy jednak pamiętać, że nie każdy projekt nadaje się do realizacji w formule PPP. Dlatego kluczowy jest dobór właściwej inwestycji i dobre jej przygotowanie.  Przekazując
w ramach naszej współpracy wiedzę do samorządów i biznesu mamy nadzieję, że łatwiej będzie zachęcić zarówno stronę publiczną, jak i prywatną do wykorzystywania tej formy finansowania inwestycji infrastrukturalnych na terenie Łodzi i regionu.”

„Naszym celem jest wyjście naprzeciw potrzebom podmiotów publicznych, w tym w szczególności jednostkom samorządu terytorialnego, dla których partnerstwo publiczno – prywatne, z uwagi na nowe zasady wyliczania długu publicznego oraz mniejsze niż w poprzednich latach możliwości finansowania inwestycji ze środków własnych, staje się coraz bardziej atrakcyjną formułą realizacji zadań publicznych.”- mówi Przemysław Andrzejak – Prezes Zarządu Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

 

[custom_gallery] [slider]
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.