KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Pożyczka w ramach projektu „Od pomysłu do biznesu” na preferencyjnych warunkach tylko do końca marca!
2017-03-15

ŁARR S.A. informuje, iż obecne, preferencyjne warunki udzielania pożyczki „Od pomysłu do biznesu” będą obowiązywać tylko do dnia 31 marca 2017r. Z końcem marca wygasają bowiem przepisy stanowiące podstawę prawną dla udzielania preferencyjnych pożyczek dla osób fizycznych objętych wsparciem w ramach Działania 6.2 PO KL. Oznacza, że po dniu 31 marca 2017 r. nie będzie możliwe udzielanie pomocy de minimis, a co za tym idzie – wysokość oprocentowania udzielanego Pożyczkobiorcom powinna kształtować się na poziomie rynkowym.

 

Zachęcamy do składania dokumentów rekrutacyjnych przed wejściem zmian w życie – preferencyjne warunki będą obowiązywać tylko umowy podpisane do końca marca!

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Ewa Grabowska

Tel. 42 208 92 43

e-mail: e_grabowska@larr.lodz.pl>

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.