KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
2009-08-25

2012-01-03:

ŁARR S.A. niniejszym informuje, że w związku wyczerpaniem limitu na pożyczki w kwotach powyżej 250.000 zł udzielane w ramach Projektu JEREMIE II, od dnia dzisiejszego tj. 03.01.2012 r. maksymalna kwota pożyczki, o jaką mogą ubiegać się przedsiębiorcy zarówno w projekcie JEREMIE I, jak i JEREMIE II wynosi 250.000 zł.


2011-12-13:

ŁARR S.A. niniejszym informuje, że z dniem dzisiejszym tj. 13.12.2011 r. rozpoczyna realizację drugiego projektu pożyczkowego w ramach Inicjatywy JEREMIE. W związku z powyższym, zmianie ulega maksymalna kwota pożyczki, o jaką mogą ubiegać się przedsiębiorcy, która wynosi:

a/ w ramach Projektu JEREMIE I – 250.000 zł

b/ w ramach Projektu JEREMIE II – 500.000 zł


 

Sięgnij po najtańszy pieniądz na rynku w ramach inicjatywy JEREMIE

Już od 1992 roku działamy na rzecz łódzkiego biznesu. Wiemy, że mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa to podstawa gospodarki regionu łódzkiego. Dlatego właśnie z myślą o nich stworzyliśmy największy w województwie Fundusz Pożyczkowy.

Fundusz Pożyczkowy Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oferuje w ramach Inicjatywy JEREMIE preferencyjne pożyczki inwestycyjne (oprocentowane do 2,5% w skali roku) dla przedsiębiorców z sektora MSP.
Oferta pożyczkowa skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego.

Pożyczki mogą zostać przeznaczone na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych, tj. przede wszystkim:

  • kosztów nabycia nieruchomości zabudowanych
  • kosztów wykonania robót budowlanych
  • kosztów nabycia lub wytworzenia maszyn, urządzeń i wyposażenia
  • kosztów zakupu sprzętu komputerowego oraz oprogramowania
  • kosztów zakupu samochodów specjalnych.

Pożyczka jest udzielana wyłącznie na planowane wydatki inwestycyjne, które mogą zostać zaliczone do kosztów kwalifikowanych pod warunkiem, że zostały poniesione nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu podpisania umowy pożyczki.

Wysokość pożyczki wynosi od 15.000 do 250.000 zł i nie może przekroczyć do 80% kosztów inwestycji netto.  Spłata następuje maksymalnie w okresie 60 miesięcy.

Pożyczki udzielane ze środków Funduszu Pożyczkowego ŁARR S.A. stanowią pomoc de minimis.

 

 

Skonsultuj się z ekspertem Pożyczki pobierz i przygotuj dokumenty

Logotyp POIG-LODZKIE-LARR-UE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013

 

Zapoznaj się również z ofertą Funduszu Pożyczkowego dla mikro i małych przedsiębiorców utworzonego w oparciu o dotację udzieloną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.