KONSULTANCI
 • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
 • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Pożyczki na start

 pokl wup ue logo

Projekt „Od pomysłu do biznesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

ZMIANA OPROCENTOWANIA ORAZ UPROSZCZENIE DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH “Od Pomysłu do Biznesu”

 

 

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż został uproszczony wniosek pożyczkowy w ramach projektu “Od pomysłu do biznesu”. Począwszy od dnia 05.06.2017 r. zmianie ulegają następujące dokumenty Regulamin, Wniosek o udzielnie pożyczki, Tabela oprocentowania, Karta oceny wniosku.

 

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego oferuje w ramach projektu “Od pomysłu do biznesu” (Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) preferencyjne
pożyczki dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenie województwa łódzkiego.

 

od pomysłu do biznesu 

 

 

Dokumenty aplikacyjne można znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem: 

http://larr.pl/pozyczki-na-start/pobierz-i-przygotuj-dokumenty-od-pomyslu-do-biznesu/

 

 

NA JAKICH WARUNKACH UDZIELANE SĄ POŻYCZKI? 

 • 10 000 zł – 50 000 zł

 • bez wkładu własnego

 • max 60 miesięcy
 • max 3 miesiące karencji w spłacie kapitału

 KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POŻYCZKĘ?

 • osoby pracujące

 •  studenci

 • osoby bezrobotne

 • osoby planujące rozpocząć działalność gospodarcza na terenie województwa łódzkiego

 • osoby, które nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy

 NA JAKIE CELE MOŻNA PRZEZNACZYĆ POŻYCZKĘ ?

 

 • nabycie nieruchomości zabudowanych, wykonanie robót budowlanych

 •  nabycie instalacji maszyn, urządzeń, wyposażenia, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania

 •  nabycie wartości niematerialnych i prawnych przez nabycie patentów, licencji, know-how

 •  nabycie środków transportu, ulotek, banerów reklamowych, wizytówek

 •  nabycie środków obrotowych – do 30% wartości kosztów kwalifikowanych

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

 

 

 

 

Malwina Gajewska

Tel. 42 208 92 43

 

e-mail: m_gajewska@larr.lodz.pl

 

 

  

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.