KONSULTANCI
 • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
 • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Pobierz i przygotuj dokumenty – Od pomysłu do biznesu

 pokl wup ue logo

Projekt „Od pomysłu do biznesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wysokość oprocentowania pożyczki w skali roku: 0,5%

 

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. nie pobiera prowizji od przyznanej kwoty pożyczki. Warunkiem udzielenia pożyczki jest rozpoczęcie jednoosobowej działalności  gospodarczej oraz zobowiązanie do jej prowadzenia przez okres minimum 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy pożyczki. Priorytetowo traktowani będą studenci uczelni wyższych do 24 roku życia.

 

Pożyczki udzielane ze środków Funduszu Mikropożyczkowego ŁARR S.A. stanowią pomoc de minimis.

 

Dokumenty regulujące zasady udzielania pożyczek w ramach projektu „OD POMYSŁU DO BIZNESU” obowiązujące od 05.06.2017 r.

 

DOKUMENTY PROJEKTOWE:

 1. Regulamin Projektu
 2. Tabela-oprocentowania
 3. Lista wyłączonych PKD
 4. Karta oceny kandydata

 

 DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

 1. Wniosek o udzielenie pożyczki
 2. Kwestionariusz osobowy pożyczkobiorcy/poręczyciela
 3. Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach wnioskodawcy/ poręczyciela

 

UMOWA POŻYCZKI:

 1. Wzór umowy pożyczki
 2. Katalog zabezpieczeń
 3. Formularz Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 4. Oświadczenie o pomocy de minimis
 5. Oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy do wydatków…
 6. Oświadczenie o nr konta
 7. Oświadczenie o wolnym stanie

 

ZAKUP UŻYWANYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH – DEKLARACJE::

 1. Kupujący – deklaracja dotycząca używanego sprzętu
 2. Sprzedający – deklaracja dotycząca używanego sprzętu

 

DOKUMENTY INFORMACYJNE

 1. Orientacyjna symulacja spłat
 2. Ulotka „Od pomysłu do biznesu”

 

 

 

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

 

 

Malwina Gajewska

 

Tel. 42 208 92 43

 

e-mail: m_gajewska@larr.lodz.pl

 

 

  

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.