KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Pożyczki pobierz i przygotuj dokumenty 2
2009-09-02

Oferta Funduszu Pożyczkowego dla mikro i małych przedsiębiorców utworzonego w oparciu o dotację udzieloną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Plik „Wzór biznesplanu” został spakowany do formatu .zip
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.