KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Pożyczki pobierz i przygotuj dokumenty
2009-09-02

ŁARR S.A. niniejszym informuje, że w związku wyczerpaniem limitu na pożyczki w kwotach powyżej 250.000 zł udzielane w ramach Projektu JEREMIE II, od dnia dzisiejszego tj. 03.01.2012 r. maksymalna kwota pożyczki, o jaką mogą ubiegać się przedsiębiorcy zarówno w projekcie JEREMIE I, jak i JEREMIE II wynosi 250.000 zł.


ŁARR S.A. niniejszym informuje, że z dniem dzisiejszym tj. 13.12.2011 r. rozpoczyna realizację drugiego projektu pożyczkowego w ramach Inicjatywy JEREMIE. W związku z powyższym, zmianie ulega maksymalna kwota pożyczki, o jaką mogą ubiegać się przedsiębiorcy, która wynosi:

a/ w ramach Projektu JEREMIE I – 250.000 zł

b/ w ramach Projektu JEREMIE II – 500.000 zł; przy czym, jeżeli łączna wartość pożyczek udzielonych w kwotach powyżej 250.000 zł, przekroczy 30 % wartości przyznanego ŁARR S.A. limitu pożyczki globalnej, w ramach Projektu JEREMIE II, maksymalna kwota pożyczki zostanie ograniczona do 250.000 zł.


W konsekwencji powyższych zmian od dnia dzisiejszego tj. 13.12.2011 r. obowiązuje nowy Regulamin Funduszu Pożyczkowego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców na cele inwestycyjne oraz nowy wzór u mowy pożyczki.

 

 

Dokumenty regulujące zasady udzielania pożyczek:

1. Regulamin

2. Tabela oprocentowania

3. Katalog zabezpieczeń

4. Wzór umowy

Dokumenty aplikacyjne:

5. Formularz wniosku

6. Kwestionariusz osobowy

7. Zestawienie otrzymanej pomocy de minimis

8. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

9. Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

10. Opis działalności przedsiębiorstwa

11. Formularz wymogów dla treści opinii bankowej

 

 

Zasady działań promocyjno-informacyjnych w ramach Inicjatywy JEREMIE:

 

 

 

Uwaga. Z dniem 12 września br., weszły w życie zmiany w dokumentach Funduszu Pożyczkowego. Począwszy od tego dnia, wnioski pożyczkowe będą przyjmowane wyłącznie na nowych formularzach.

 

Archiwum

Dokumenty regulujące zasady udzielania pożyczek oraz aplikacyjne obowiązujące (.zip):

a) 13.09.2011 – 12.12.2011

b) przed 12.09.2011

 

 

Logotyp POIG-LODZKIE-LARR-UE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013

 

Zapoznaj się również z ofertą Funduszu Pożyczkowego dla mikro i małych przedsiębiorców utworzonego w oparciu o dotację udzieloną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.