KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
,,PPP – Partnerstwo Pilnie Potrzebne’’ konferencja poświęcona formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w województwie łódzkim
2013-05-07

W dniu 9 maja 2013 r., odbędzie się konferencja poświęcona formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w województwie łódzkim. Celem konferencji ,,PPPPartnerstwo Pilnie Potrzebne’’ jest zwiększenie świadomości przedstawicieli wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z regionu łódzkiego na temat możliwości realizacji zadań publicznych, w tym zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z Funduszy Europejskich, w ramach Partnerstwa Publiczno – Prywatnego. Wydarzenie jest kontynuacją działań podjętych w dniu 7 stycznia 2013 r. poprzez podpisane przez przedstawicieli Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. i Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi, w obecności Marszałka Województwa Łódzkiego ,,Porozumienia na rzecz rozwoju Partnerstwa Publiczno – Prywatnego w regionie łódzkim’’. Ponadto, mając na uwadze wzrost znaczenia formuły PPP dla wzmocnienia potencjału podmiotów publicznych w dostarczaniu wysokiej jakości i efektywnych kosztowo usług, zarówno Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jak i Marszałek Województwa Łódzkiego aktywnie włączyli się w prace Platformy Partnerstwa Publiczno – Prywatnego współtworzonej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

 

W konferencji, oprócz organów jednostek samorządu terytorialnego, przewidziano również udział przedstawicieli: Departamentu Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno – Prywatnego w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, PwC oraz Deloitte Business Consulting S.A.; jako prelegentów, jak również udział przedstawicieli TriGranit Development Polska Sp. z o.o. oraz FB Serwis S.A. oraz Banku Gospodarstwa Krajowego – podmiotów praktykujących formułę PPP.

 

do pobrania:

program konferencji

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.