KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
PROFESJONALNA OPIEKA NAD DZIEĆMI
2011-12-19

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ZAPRASZA

 

Wszystkie osoby, które są zainteresowane podwyższeniem swoich kwalifikacji z zakresu:

  • polepszenie komunikacji z podopiecznymi
  • zdobycie umiejętności efektywnego wykorzystania komputera do nauki i zabawy z dziećmi
  • podniesienie wiedzy i umiejętności zawodowych w sferze rozwoju dziecka
  • udzielania profesjonalnej pierwszej pomocy

 

DO UDZIAŁU W BEZPŁATNYCH SZKOLENIACH
W RAMACH PROJEKTU

„PROFESJONALNA OPIEKA NAD DZIEĆMI”

 

Adresaci projektu: kobiety i mężczyźni w wieku 18-64 lata, zamieszkali i pracujący na terenie woj. łódzkiego, z co najmniej podstawowym wykształceniem, zatrudnieni, którzy z własnej inicjatywy, poza godzinami pracy chcą nabyć nowe, uzupełnić lub podwyższyć kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

Projektem zostanie objętych 35 kobiet i 5 mężczyzn

Okres realizacji projektu: 01.01.2012 – 31.12.2012.

Miejsce realizacji szkoleń: m. Łódź i woj. Łódzkie.

Rekrutacja:

od 30 stycznia 2012 r. w sposób ciągły przez cały czas trwania projektu. Szczegółowe informacje będą umieszczone na stronie www.larr.lodz.pl lub pod numerem telefonu 42 664 37 60

 

Uczestniczkom kursu zapewniamy: opiekę doświadczonych trenerów, materiały dydaktyczne, certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu, przerwy kawowe, lunch podczas zajęć stacjonarnych,

 

 

Do pobrania:

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.